Ve mlýně je nejlepší to, že pytle nemohou mluvit.
(německé přísloví)

III. vojenské mapování - Františko-josefské

Třetího vojenského mapování, nazývaného někdy Františko-josefské, se Čechy dočkaly v letech 1877-1880. Je ještě přesnější, v měřítku 1:25000. V obou mapováních se pro objekty s vodním pohonem používá opět symbol vodního kola.

Originály získal po vzniku samostatného Československa Vojenský zeměpisný ústav v Praze. Dnes jsou originály (ve 234 kusech) deponovány v Mapové sbírce UK Praha a pohodlněji opět přístupné na stránkách http://oldmapsgeolab.cz.

 

Ukázka III. vojenského mapování (1877 – 1880). Viz http://oldmapsgeolab.cz.