Kdo posílá svého osla do mlýna, sám nemusí chodit.
(francouzské přísloví)

Čejkův, Vencovský mlýn

Čejkův, Vencovský mlýn
109
9
U Mlýna
Černý Vůl
252 62
Praha-západ
Statenice
50° 8' 50.4'', 14° 19' 59.1''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Pěkně opravený mlýn s krásně dochovanou střešní nástavbou, původně patřil ke Statenicím.
Na okraji obce pod zatáčkou Kralupské ulice a u Statenické ulice (HŠ)
Únětický potok
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

1713 poprvé zmíněn spolu s hospodou černovolskou v berní fasi statenické (NA, TK 2586), patrně obojí zde existovalo již dříve

1750 Matěj Janotka převzal mlýn s 2 složeními a 1 stoupou a vším příslušenstvím za 900 zl. po + Josefu Čermákovi (AMP 5374, fol. 145)

1768 propustila Barbora Janotková synu svému Janu Čermákovi jakožto pravému dědici mlýn tento za 800 zl. (AMP 5385, fol. 210)

1768-1785 Vencovský mlýn

1804 Vemsovský, pak opět Vencovský

1804 ujal mlýn Karel Čermák od otce Jana Čermáka za 450 zl. (fol. 218)

Karel a Barbora Čermákovi prodali Matěji a Terezii Kinzlovým za 11.100 zl. (AMP 5375, fol. 215)

-1840 Josef Kinzl

1840- Matěj Kinzl

1846 dědici po Matěji Kinzlovi (AMP 5378, fol. 242)

Na mlýně byl po nějaký čas pachtýřem Petr Fastr (1801, Domažlice - 1867, Břevnov), vyučený mlynář, který proslul zejména za revoluce 1848, kdy byl hostinským U Zlaté husy na Koňském trhu (Václavském náměstí) a 11.3. vedl památnou schůzi ve Svatováclavských lázních

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

1903 8.X. se vkládá právo vlastnické dle trhové smlouvy na Veroniku Bartůňkovou

1905 vkládá se právo vlastnické manž. Karolíně Novákové 1/2 a Čeňkovi Novákovi 1/2

1908 vkládá se právo vlastnické podle odevzdací listiny na 1/2 Karolíny Novákové na Čeňka Nováka

1911 vkládá se právo vlastnické podle trhové smlouvy na Františka Peška 1/2 a Annu Peškovou 1/2

 

1922 vkládá se 1/2 Anny Peškové na Fr. Peška

1927 vkládá se právo vlastnické Anně Trnkové (dceři F. Peška), odhad 112.500 Kč

V roce 1930 byl majitelem mlýna František Pešek, č. 9 (HŠ).

1939 vkládá se právo vlastnické podle trhové smlouvy (za 150.000 K) manželům Vladislavu Čejkovi a Květoslavě Čejkové rovným dílem

Vladimír Pešek nahradil vodní kolo Francisovou turbínou a předělal mlýn na elektrický

1962 zastaveno mletí, do r. 1970 se šrotuje pro občany a JZD

Květoslava Gurecká roz. Čejková

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Čermák
 • Pešek
 • Kinzl
 • Kincl
 • Janotka
 • Fastr
 • Bartůněk
 • Novák
 • Trnka
 • Čejka

Historie mlýna také obsahuje:

-1750 Josef Čermák

1750- Matěj Janotka

-1768 Barbora Janotková

1768-1804 Jan Čermák

1804- Karel Čermák

Matěj a Terezie Kinzlovi

-1840 Josef Kinzl

1840- Matěj Kinzl

1846 dědici po Matěji Kinzlovi

Petr Fastr (pachtýř)

1903-1905 Veronika Bartůňková

1905-1908 Čeněk a Karolína Novákovi

1908-1911 Čeněk Novák

1911-1922 František a Anna Peškovi

1922 Františk Pešek

1927 Anna Trnková

1930-1939 - František Pešek (RR)

1939- Vladislav (Vladimír?) a Květoslava Čejkovi

2009 Květoslava Gurecká

Minimálně v letech 1766-1793 tam byl mlynářem Jan Čermák, a mlýnu se tehdy říkalo Wencovský, Venczov, či Wemsov (což je i na rybníce v císařských otiscích), ale v matrikách je to běžně použité označení, ačkoli archiv to vydává za neznámou lokalitu, tehdy č.p.9 Černý vůl. Třeba by někomu pomohlo, že k mlýnu patřil i tento název, je to téměř nedohledatelné. Tady je svatba Jana Čermáka 1766, první zápis na stránce http://ebadatelna.soapraha.cz/d/13347/72 a tady jeho poslední dítě 1793 http://ebadatelna.soapraha.cz/d/13351/34 (Helena Křížová)

Mlynář František Pešek ve mlýně duchařil a jeho duch se tu dodnes zjevuje a straší, je lépe ho v mlýně nevzpomínat a nejmenovat. Prý způsobil i několik podivných úmrtí ve mlýně.

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  částečně adaptován
  05 2012
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
    zděná
    jednopatrový
    Na štítu mlýna směrem od Statenické ulice je velké číslo 109. (HŠ)
    V průčelí otočenému ke Statenické ulici je vybudována vyskladňovací prostor, okna mlýnice (HŠ).
    V zahradě u mlýna stojí malý křížek (HŠ)
    Vladimír Čejka k původnímu mlýnu obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou přistavěl na severní straně obytné místnosti s rovnou střechou.
    • okno
    • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
    • střešní nástavba
    • náhrobky, pamětní desky
    • drobné sakrální památky
      Žádná položka není vyplněna
      • náhon
      • akumulační nádržka
      • odtokový kanál
      • lednice
      Lednice na severní straně budovy.
      Původní mlýnský rybník byl větší a jind, než je dnešní rybníček před mlýnem.
      Zachována velká z kamene klenutá štola na odvod odpadové vody.
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      PopisV roce 1930 měl mlýn 1 kolo na vrchní vodu, hltnost 0,153 m3/s, spád 3 m, výkon 4 HP. (HŠ)
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      PopisV roce 1930 měl mlýn 1 kolo na vrchní vodu, hltnost 0,153 m3/s, spád 3 m, výkon 4 HP. (HŠ)
      Typturbína Francisova
      StavNezjištěn
      PopisVladimír Čejka nahradil kolo Francisovou turbínou.
      Typelektrický motor
      StavNezjištěn
      PopisVladimír Čejka přestavěl mlýn na elektrický
      Typelektrický motor
      StavNezjištěn
      PopisVladimír Čejka přestavěl mlýn na elektrický
      Historické technologické prvky
      • francouzský kámen | Počet: 1
      • AutorMinisterstvo financí
       NázevSeznam vodních děl Republiky československé
       Rok vydání1932
       Místo vydání
       Další upřesněníPraha , str. 37 (HŠ)
       Odkaz
       Datum citace internetového zdroje
       AutorMinisterstvo financí
       NázevSeznam vodních děl Republiky československé
       Rok vydání1932
       Místo vydání
       Další upřesněníPraha , str. 37 (HŠ)
       Odkaz
       Datum citace internetového zdroje
       AutorPetr Jirásek
       NázevMlýny na Únětickém potoce
       Rok vydání2009
       Místo vydáníTuchoměřice
       Další upřesněnís. 48-52

       Žádná položka není vyplněna

       Základní obrázky

       Historické mapy

       Obrazy

       Historické fotografie a pohlednice

       Současné fotografie - exteriér

       Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

       Současné fotografie - technologické vybavení

       Vytvořeno

       25.4.2013 15:27 uživatelem Rudolf (Rudolf Šimek)

       Majitel nemovitosti

       Není vyplněn

       Spoluautoři

       Uživatel Poslední změna
       Helena Špůrová 31.12.2014 14:15
       Radomír Roup (Radomír Roup) 20.6.2018 19:16
       doxa (Jan Škoda) 26.3.2024 19:06