Mlynářská chasa se bije.
(německé rčení – o sněžení)

Dalejský mlýn

Dalejský mlýn
257/10
Prokopské údolí
Praha - Jinonice
158 00
Hlavní město Praha
Jinonice
50° 2' 29.6'', 14° 22' 16.8''
Mlýniště bez mlýna
Mlýn o několika budovách stál u silničky na levém břehu Dalejského potoka a v těsné blízkosti bývalého lomu. Byl připomínám v 16. století. V 19. a v 1. polovině 20. století v něm byl vyhlášený výletní hostinec.
Samota
Dalejský potok
nepřístupný

Obecná historie:

Dalejský mlýn býval ze všech mlýnů v téhle oblasti pravděpodobně nejznámější. Díky tomu, že dlouhá desetiletí fingoval jako výletní restaurace. Takže je celkem paradoxní, že informace o něm jsou velmi kusé a nejisté.
Nejistý je už sám původ mlýna. Místní historik Václav Mandík spojil ve své Historii Jinonic a Butovic (1889) Dalejský mlýn s příběhem sporu mezi pány Butovic a Klukovic o pozemky v údolí. Mlýn měl být založen na sporném území Butovickými roku 1588, jenže lidmi Matěje Klukovského byla stavba stále „kažena“, sotva vybudované zdi zbořili, takže ještě roku 1609 tu bylo jen zbořeniště. Roku 1616 již mlýn stál, je uváděn Jan Hoffman, mlynář v Daleji, který mlejn nově z gruntu na svůj náklad postavil. Přesto lze narazit i na tvrzení, že mlýn založili až roku 1732 Schwarzenberkové, toho času majitelé Jinonic.
Někdy v průběhu 19. století se mlýn změnil na vyhlášený výletní hostinec. Přesnější údaj se mi však nalézt nepodařilo. Přeměna mlýna v restauraci souvisela s rozvojem turistiky a s blízkostí dnes již neexistujícího prokopského kostelíku nad bývalou jeskyní, kam směřovaly slavné červencové svatoprokopské poutě. Ví se jen, že poslední mlynář František Procházka prodal 15. ledna 1870 mlýn schwarzenberskému panství, ale to už budovy sloužily převážně jako hospoda, a tak byl mlýn tehdy pobořen a hostinec u něj rozšířen. Pamětníci na mlýn vzpomínají jako na hostinec U Kordů.
Tradice poutního a výletního místa však vždy soupeřila s těžbou vápence v těsné blízkosti, posléze i se zájmem armády o zdejší lom. A tak byl nakonec hostinec opuštěn, minimálně od poloviny 20. století chátral a následně byl zbořen. Ani v tom není úplně jasno. Za důvěryhodné považuji tvrzení pánů Eberleho a Petrovského, kteří ve svém Historickém místopise Prokopského údolí z roku 1979 píší „před několika lety byly polozbořené již budovy zbořeny docela“.
Místo, kde budovy stály, lze dosud v terénu najít (dokonce včetně zbytků jednoho dveřního portálu), je ale nutné se v porostu pozorně dívat. Z vodního díla se nezachovalo nic. Náhon se z Dalejského potoka odpojoval už těsně za bývalým Klukovickým koupalištěm a napájel dokonce dvě nádržky, v jeho trase však dnes vedou koleje. U z toho je vidět, že v době stavby železnice (1873) už objekt fungoval výhradně jako restaurace a s obnovou mlýnského provozu se zjevně nepočítalo. Zaniklá je i cesta, která k mlýnu scházela roklí od severozápadu a kterou sem po staletí vozili obilí k semletí sedláci z Butovic a Jinonic.
V opěrné zídce jihozápadně od mlýniště jsou zbytky dvou kovových trubek, kdysi tzv. Dalejská studánka, ve skutečnosti vyústění dosud částečně zachovalého vodojemu. Historii tohoto vodního zdroje neznám, každopádně musel v této podobě vzniknout až po zániku mlýna, protože vodojem se nachází v místech původní mlýnské nádržky.

Jan Moravec, 5.12.2022


Historie mlýna obsahuje událost z období:

Mlýn je připomínán k roku 1588.

1616 Jan Hoffman

V polovině 19. století byl přeměněn na vyhlášený výletní hostinec. Zvlášť byl vyhledávaný každoročně při poutích k nedalekému kostelíku sv. Prokopa, který stál na skále nad údolím.

Mlýn i kostelík byly zbourány v 50. a 60. letech 20. století v souvislosti s provozem vojenského objektu v bývalém lomu v sousedství mlýna.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

Hoffman

Historie mlýna také obsahuje:

1616 Jan Hoffman

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  neexistuje
  11 2014
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
      • zcela bez technologie aj.
      Žádná položka není vyplněna
      Zaniklý
      • hostinský provoz
      • náhon
      V terénu nedaleko mlýna jsou pozůstatky bývalého náhonu.
      StavZaniklý
      Popis
      StavZaniklý
      Popis
      Žádná položka není vyplněna
      Historické technologické prvky
      AutorInternet
      NázevNaučná stezka Údolím Dalejského potoka
      Rok vydání0
      Místo vydání
      Další upřesněnízastávka č. 13 - Prokopský lom
      Odkazhttp://www.stezky.info/naucnestezky/ns-reporyje-hlubocepy.htm
      Datum citace internetového zdroje12.1.2014
      AutorInternet
      NázevNaučná stezka Údolím Dalejského potoka
      Rok vydání0
      Místo vydání
      Další upřesněnízastávka č. 13 - Prokopský lom
      Odkazhttp://www.stezky.info/naucnestezky/ns-reporyje-hlubocepy.htm
      Datum citace internetového zdroje12.1.2014
      AutorInternet
      NázevDalejský mlýn
      Rok vydání0
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkazhttp://www.prokopskeudoli.eu/pruvodce/html-pruvodce/dalejsky-mlyn
      Datum citace internetového zdroje12.1.2014
      AutorIvo Mahel
      NázevNádraží a železniční tratě, 2. díl
      Rok vydání2013
      Místo vydáníPaseka Praha
      Další upřesněnístr. 90, 91 - dobový pohled
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje

      Žádná položka není vyplněna

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Historické fotografie a pohlednice

      Současné fotografie - exteriér

      Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

      Současné fotografie - interiér

      Současné fotografie - vodní dílo

      Vytvořeno

      12.1.2014 07:40 uživatelem Helena Špůrová

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 26.2.2018 07:54
      doxa (Jan Škoda) 7.12.2022 21:33