Svatý Petr nikdy nechtěl otevřít ráj krejčím ani mlynářům.
(francouzské přísloví)

Jungův mlýn; Papier Mühle

Jungův mlýn; Papier Mühle
10
Vatětice
342 01
Klatovy
Vatětice
49° 9' 20.3'', 13° 29' 23.8''
Mlýniště bez mlýna
Zřícenina, původně papírna, kolem
r. 1880 přestavěna na mlýn, 2 vodní
kola umístěna nad sebou celkový spád asi 8m, výkon 2,28 hp.
cca 300 m od posledních domů Vatětic
Radešovský potok
volně přístupný

Obecná historie:

Na přítoku Otavy, Sloním potoku ve Vatěticích vznikla papírna koncem 18. století, kdy zde roku 1793 Josef Ossendorf koupil kus pastviny k vystavění papírny. K postavení papírny se vrchnost zavázala dodat dříví za stanovené ceny. Papírník měl povoleno v sobotu a ve středu sbírat v lese dříví a pást dva kusy dobytka na panských pastvinách. Papírník se musel zavázat, že bude žít s rodinou jako řádný katolík a nestane se podezřelým z podloudnictví. Vrchnosti musel dodávat ročně určité množství kancelářského a poštovního papíru a pod trestem konfiskace musel odebírat pivo z vatětického pivovaru. Papírna ve Vatěticích nebyla velká a také její produkce byla ve srovnání s jinými poměrně malá. Roku 1800 prodal Josef Ossendorf papírnu i se zařízením zdejšímu usedlíkovi Ondřeji Pleningerovi. Produkce papírny v této době však klesla ještě více. Pleninger prodal papírnu roku 1816 manželům Šlechtovým, kteří po bývalém majiteli převzali i dluhy ve výši 1000 zlatých. Majitelé se později rychle střídali - 1832 koupil papírnu v exekuční dražbě Emanuel Weber, roku 1873 je jako majitel uváděn jeho zeť Jan Feichtinger, v roce 1878 je zde papírníkem Bohumil Geiszler, syn ředitele továrny ve Velkém Meziříčí. Ještě před rokem 1880 koupil papírnu Václav Jung a proměnil ji na mlýn.
(autor Zdeňka Řezníčková)
Doplnění:mlýn - stavební parcela č.16.

Jednalo se o dům čp.10/st.p.16 v katastrálním území Vatětice.Dům, spolu se stavbou včelína na stavební parcele číslo 20,byl zapsán v knihovní vložce číslo 5.


Historie mlýna obsahuje událost z období:

Na přítoku Otavy, Sloním potoku ve Vatěticích vznikla papírna koncem 18. století, kdy zde roku 1793 Josef Ossendorf koupil kus pastviny k vystavění papírny. K postavení papírny se vrchnost zavázala dodat dříví za stanovené ceny. Papírník měl povoleno v sobotu a ve středu sbírat v lese dříví a pást dva kusy dobytka na panských pastvinách. Papírník se musel zavázat, že bude žít s rodinou jako řádný katolík a nestane se podezřelým z podloudnictví. Vrchnosti musel dodávat ročně určité množství kancelářského a poštovního papíru a pod trestem konfiskace musel odebírat pivo z vatětického pivovaru. Papírna ve Vatěticích nebyla velká a také její produkce byla ve srovnání s jinými poměrně malá.

Roku 1800 prodal Josef Ossendorf papírnu i se zařízením zdejšímu usedlíkovi Ondřeji Pleningerovi. Produkce papírny v této době však klesla ještě více.

Pleninger prodal papírnu roku 1816 manželům Šlechtovým, kteří po bývalém majiteli převzali i dluhy ve výši 1000 zlatých.

Majitelé se později rychle střídali - 1832 koupil papírnu v exekuční dražbě Emanuel Weber,

Spolumajitelem papírny byl nechvalně proslulý masový vrah žen Hugo Schenk, mnoho vražd spáchal se svým bratrem Karlem a spolupachatelem Schlossarkem přímo ve sklepeních vatětické papírny, těla byla následně pohřbívána v zahradě papírny. Po té co byl Schenk odhalen a vypátrán byla těla exhumována. Všichni tři byli odsouzeni k smrti provazem, poprava byla vykonána roku 1884 ve Vídni.

První obětí Schenka a Schlossarka měl měl být mlynářský chasník František Podpěra. Ten nakonec zázrakem přežil několik střelných ran. (RR)

Roku 1873 je jako majitel uváděn jeho zeť Jan Feichtinger, v roce 1878 je zde papírníkem Bohumil Geiszler, syn ředitele továrny ve Velkém Meziříčí.

Ještě před rokem 1880 koupil papírnu Václav Jung a proměnil ji na mlýn.

V roce 1930 vlastnil mlýn Václav Jung. (RŠ)

Poslední mlynář Wenzel Jung, vyhnán s rodinou 1946, po několika týdenním obydlení rumunskými reemigranty trvale opuštěn a vyrabován.

Vlastník v roce 1945:Anna Jung.
Po roce 1945 byly nemovitosti předmětem konfiskace a následně byl objekt v přídělovém řízení přidělen Československým státním statkům,n.p. v Praze.

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

Jung

Historie mlýna také obsahuje:

1793-1800 Josef Ossendorf

1800-1816 Ondřej Pleninger

1816 manželé Šlechtovi

1832 Emanuel Weber

1873 Jan Feichtinger

1878 Bohumil Geiszler

1880 Václav Jung

1930-1946 Václav Jung

1945 Anna Jungová

 

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  zřícenina
  05 2012
   venkovský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
    zděná
    jednopatrový
    • prostup pro hřídel vodního kola
    • drobné sakrální památky
    • klenba
    • kamenické prvky barokní a mladší
    • zcela bez technologie aj.
    Žádná položka není vyplněna
    V roce 1930 byla při mlýně cirkulárka. (RŠ)
    • náhon
    • odtokový kanál
    • lednice
    StavZaniklý
    PopisV roce 1930 bylo u mlýna 1 vodní kolo na svrchní vodu. Hltnost 92 l/s, spád 4,2 m a výkon 3,38 HP. (RŠ)
    StavZaniklý
    PopisV roce 1930 bylo u mlýna 1 vodní kolo na svrchní vodu. Hltnost 92 l/s, spád 4,2 m a výkon 3,38 HP. (RŠ)
    Žádná položka není vyplněna
    Historické technologické prvky
    • pískovcový kámen | Počet: 1
    • AutorMinisterstvo financí
     NázevSeznam a mapa vodních děl republiky československé
     Rok vydání1932
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněnísešit 2, s. 16
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorMinisterstvo financí
     NázevSeznam a mapa vodních děl republiky československé
     Rok vydání1932
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněnísešit 2, s. 16
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     Autorstone
     NázevJungův mlýn
     Rok vydání2008
     Další upřesněníZaniklé obce a objekty
     Odkazhttp://www.zanikleobce.cz/index.php?obec=7171
     Datum citace internetového zdroje04 2021

     Žádná položka není vyplněna

     Základní obrázky

     Historické mapy

     Plány - stavební a konstrukční

     Historické fotografie a pohlednice

     Současné fotografie - exteriér

     Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

     Současné fotografie - interiér

     Současné fotografie - interiér - detaily stavebních prvků

     Současné fotografie - vodní dílo

     Současné fotografie - technologické vybavení

     Vytvořeno

     16.6.2014 13:49 uživatelem Zoubek Mirek

     Majitel nemovitosti

     Není vyplněn

     Spoluautoři

     Uživatel Poslední změna
     Rudolf (Rudolf Šimek) 10.4.2015 15:38
     Radomír Roup (Radomír Roup) 18.6.2018 19:41
     doxa (Jan Škoda) 22.4.2021 00:30
     Franklyn (Lukáš Racocha) 5.4.2016 16:39