Jak se mi zdá, ještě jste nebyli na brusném mlýně.
(německé rčení)

Hanusův mlýn

Hanusův mlýn
1
Oldřiš
378 52
Jindřichův Hradec
Oldřiš u Blažejova
49° 9' 1.3'', 15° 6' 24.7''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Při silnici z Blažejova do Oldřiše na Jindřichohradecku stojí rozsáhlé stavení bývalého Hanusova mlýna. Ve Vodní knize je uváděn odkaz na urbář panství z roku 1654. Přesnější informace jsou až z roku 1880, kdy byl zasazen vodní cejch. Tenkrát měl celkem 5 vodních kol, čtyři pro mlýn a jedno pro pilu. Stejný počet vodních kol uvádí seznam vodních děl z r. 1932. Následně pak došlo k jejich náhradě vodními turbínami. Nejdříve to bylo v r. 1932 u pily a následně v roce 1937 i u mlýna. Vzhledem k mohutnosti samotné mlýnice lze dovozovat jeho provoz i v druhé polovině 20. století.
Na samotě jižně od obce Oldřiš.
Hamerský potok
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Mlýn uváděn v urbáři panství Jindřichův Hradec z r. 1654

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

Mlýn s pilou uveden v Seznamech vodních děl republiky Československé z r.1932

Mlýn byl v provozu za 2. světové války na území Sudet. Poslední majitel Jan Hanus. Mlýn po 31.7.1945 ponechán v provozu, registrační číslo 1531, národní správce Emil Feit. Mlýn mlel pro mleče z obcí Oldříš, Blažejov, Dvoreček, Mutyněves, M. Ratmírov, Hospříz a Kačlehy ve dnech středa až pátek

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Holtzmüller
 • Stiepancek
 • Komárek
 • Hanus
 • Strnad
 • Feit

Historie mlýna také obsahuje:


Zobrazit více

Zobrazit více

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  dochován bez větších přestaveb
  10 2018
   venkovský
   mlýn na malé řece (1000 – 7000 l/s)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
    zděná
    vícepodlažní
    • plastická omítková výzdoba fasád a štítů
    • okno
    • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
      Neznámý
      Žádná položka není vyplněna
      Vodní kniha I, vl.č.32, str.143
      (Překlad)
      Vodní síla využita k pohonu mlýna a pily. Přepadový splav potoka je 14,4 m dlouhý. Vpouštěcí stavidlo do mlýnského potoka 1,36 m široké a 1,4 m vysoké. Mlýnský žlab 7,6m dlouhý, 2,58 m široký a 0,75 m hluboký se 4 stavidly. Tři pouští vodu ke třem mlýnským kolům na svrchní vodu o průměru 4,43 m a šířce 0,81 m. Čtvrtý pouští vodu na vodní kolo stoup o průmětu 3,65 m. Mlýn má tři mlýnská složeni a 4 stoupy. Mlýnské kameny mají průměr 0,96 m
      Žlab k pile je 10 m dlouhý, 0,9 m široký a 0,31 m vysoký s padacím stavidlem. Vodní kolo má průměr 3,26 m a šířku 1,07 m.
      Značka normálního znamení byla vsazena 30.7.1880.
      Uváděn výtah z urbáře panství Jindřichů Hradec z r.1654
      V r. 1932 provedena výměna kola pily za Francisovu turbínu s vodorovným hřídelem se spotřebou 400 l/s při spádu 4 m, výkon 16 ks.
      V r.1937 byla dosavadní čtyři vodní kola mlýna zrušena a nahrazena Francisovou turbínou s vodorovným hřídelem, která při spotřebě 540 l/s a spádu 5.2 m vyvinula výkon 30 ks
      Nezjištěn
      • pila
      Zaniklý
      • stoupa
      Pila stála samostatně. Nejdříve byla poháněná vodním kolem na svrchní vodu, které bylo nahrazeno v r. 1932 Francisovou turbínou s vodorovným hřídelem
      • jez
      • stavidlo
      • náhon
      • akumulační nádržka
      • odtokový kanál
      • turbínová kašna
      • lednice
      • turbínový domek
      Voda šla od jezu na potoce přes stavidlo do náhonu, který přecházel před mlýnem v akumulační nádržku. Stavidlo pouštělo vodu do mlýnského žalubu a následně přes stavítka šla voda na vodní kola mlýna. Odpadovou strouhou pak odcházela zpět do potoka
      Typturbína Francisova
      StavNezjištěn
      VýrobceNeznámý
      PopisV r.1937 byla dosavadní čtyři vodní kola mlýna zrušena a nahrazena Francisovou turbínou s vodorovným hřídelem, která při spotřebě 540 l/s a spádu 5.2 m vyvinula výkon 30 ks
      Typturbína Francisova
      StavNezjištěn
      VýrobceNeznámý
      PopisV r.1937 byla dosavadní čtyři vodní kola mlýna zrušena a nahrazena Francisovou turbínou s vodorovným hřídelem, která při spotřebě 540 l/s a spádu 5.2 m vyvinula výkon 30 ks
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Výrobce
      Popis
      Žádná položka není vyplněna
      Historické technologické prvky
      AutorDigiArchiv SOA v Třeboni
      NázevMatriky fary Blažejov
      Rok vydání
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkazhttps://digi.ceskearchivy.cz/matriky-rimskokatolicka_cirkev-b-blazejov
      Datum citace internetového zdroje19.10.2018
      AutorDigiArchiv SOA v Třeboni
      NázevMatriky fary Blažejov
      Rok vydání
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkazhttps://digi.ceskearchivy.cz/matriky-rimskokatolicka_cirkev-b-blazejov
      Datum citace internetového zdroje19.10.2018
      AutorDigiArchiv SOA v Třeboni
      NázevSčítání lidu pro Oldřiš čp.1
      Rok vydání
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkazhttps://digi.ceskearchivy.cz/scitani_lidu-soka_jindrichuv_hradec-1890-soudni_okres_jindrichuv_hradec-o-oldris
      Datum citace internetového zdroje19.10.2018
      AutorMinisterstvo veřejných prací
      NázevSEZNAM A MAPA VODNÍCH DĚL REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ
      Rok vydání1932
      Místo vydáníPraha
      Další upřesněníSešit 2
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje19.10.2018
      AutorMěÚ Jindřichův Hradec
      NázevFond OÚ J. Hradec, Vodní kniha I
      Rok vydání
      Místo vydání
      Další upřesněnívl.č.32, str.143
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje19.10.2018
      AutorSokA Jindřichův Hradec
      NázevFond ONV Jndřichův Hradec
      Rok vydání
      Místo vydání
      Další upřesněníInv.č.54, karton č.18, signatura 10
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje8.1.2019

      Žádná položka není vyplněna

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Současné fotografie - exteriér

      Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

      Současné fotografie - vodní dílo

      Současné fotografie - technologické vybavení

      Vytvořeno

      19.10.2018 19:53 uživatelem pepino

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 20.10.2018 20:48