Dvakrát se jedno ve mlýně hude.
(srbské přísloví)

Databáze obrázků vodních mlýnů

Zobrazit filtr
Vyhledávání
1 720 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1440 2159 2878
Počet obrázků v databázi: 144166
Starohuťský mlýn »

Západní stoupa, indikační skica (výřez), 1838, © archivnimapy.cz

Starohuťský mlýn »

Mlýn (červeně) a skelný huť (modře), indikační skica (výřez), 1838, © archivnimapy.cz

Dolský mlýn »

Pohled na mlýn od jihu, 2018, © doxa

Dolský mlýn »

Indikační skica (výřez), 1838, © archivnimapy.cz

Dolský mlýn »

II. vojenské mapování, výřez, 1836-1852, © oldmaps.geolab.cz

Dolský mlýn »

I. vojenské mapování, výřez, 1764-1768, © oldmaps.geolab.cz

Dolský mlýn »

III. vojenské mapování, výřez, 1877-1880, © oldmaps.geolab.cz

Dolský mlýn »

Průmět katastrální mapy, 2016, © geoportal.gepro.cz

Dolský mlýn »

Císařský povinný otisk (výřez), 1838, © archivnimapy.cz

Dolský mlýn »

Západní štít s plastickým čp. 10, 2018, © Doxa

Dolský mlýn »

Pohled od severozápadu, 2018, © Doxa

Dolský mlýn »

Pohled od severu, 2018, © Doxa

Dolský mlýn »

Vyschlý náhon, 2018, © Doxa, (Prvky na obrázku: náhon)

Dolský mlýn »

Vyschlý náhon, 2018, © Doxa, (Prvky na obrázku: náhon)

Dolský mlýn »

Betonové vantroky, 2018, © Doxa

Dolský mlýn »

Detail fasády do dvorka, 2018, © Doxa

Dolský mlýn »

Vchod do mlýna se zbytky zábradlí, 2018, © Doxa

Dolský mlýn »

Zříceniny hospodářské budovy, patrně stodoly, 2018, © Doxa

Dolský mlýn »

Pohled shora, 2018, © Doxa

Dolský mlýn »

Pohled od jihozápadu, 2018, © Doxa

Dolský mlýn »

Zborcené schody na dolní dvorek, 2018, © Doxa

Losinský mlýn »

Pohled na mlýniště přes potok, 2018, © doxa

Losinský mlýn »

Odpadový kanál (a patrně i lednice), 2018, © Doxa

Losinský mlýn »

Indikační skica (výřez), 1838, © archivnimapy.cz

Losinský mlýn »

Losinský (červeně) a Kasanický (modře) mlýn a Kasanická pila (zeleně), II. vojenské mapování, výřez, 1836-1852, © oldmaps.geolab.cz

Losinský mlýn »

Císařský povinný otisk (výřez), 1838, © archivnimapy.cz

Losinský mlýn »

Náhon, 2018, © Doxa, (Prvky na obrázku: náhon)

Losinský mlýn »

Průmět katastrální mapy, 2016, © geoportal.gepro.cz

Losinský mlýn »

Plocha mlýniště, 2018, © Doxa

Losinský mlýn »

Propadlý sklípek (nebo pozůstatek po detektorářích) na mlýništi, 2018, © Doxa

Losinský mlýn »

Losinský (červeně) a Kasanický (modře) mlýn a Kasanická pila (zeleně), III. vojenské mapování, výřez, 1877-1880, © oldmaps.geolab.cz

Losinský mlýn »

Plocha mlýniště, 2018, © Doxa

Losinský mlýn »

Náhon, 2018, © Doxa, (Prvky na obrázku: náhon)

Losinský mlýn »

Odpad a patrně i lednice, 2018, © Doxa

Losinský mlýn »

Zpevněný bok náhonu, 2018, © Doxa, (Prvky na obrázku: náhon)

Losinský mlýn »

Začátek náhonu u hráze s novodobě zatrubněnou vodotečí, 2018, © Doxa, (Prvky na obrázku: náhon)

Losinský mlýn »

Pohled na plochu zrušeného velkého rybníka, 2018, © Doxa

Losinský mlýn »

Mohutná hráz zrušeného rybníka, 2018, © Doxa

Losinský mlýn »

Náhon a jalový odpad, 2018, © Doxa, (Prvky na obrázku: náhon)

Losinský mlýn »

Náhon, 2018, © Doxa, (Prvky na obrázku: náhon)

Losinský mlýn »

Náhon z hráze, 2018, © Doxa, (Prvky na obrázku: náhon)

Losinský mlýn »

Náhon a jalový odpad, 2018, © Doxa, (Prvky na obrázku: náhon)

Losinský mlýn »

Náhon a jalový odpad, 2018, © Doxa, (Prvky na obrázku: náhon)

mlýn Chobot, Chobotský mlýn »

Rohová stodola u mlýna, 2018, © doxa

mlýn Chobot, Chobotský mlýn »

Originální lavička z francouzských mlecích kamenů, 2018, © doxa, (Prvky na obrázku: mlecí kámen)

mlýn Chobot, Chobotský mlýn »

Pohled do dvora, 2018, © doxa

mlýn Chobot, Chobotský mlýn »

Mlecí kámen se značkou J.Hübner & K.Opitz Pardubic, 2018, © doxa, (Prvky na obrázku: mlecí kámen)

mlýn Chobot, Chobotský mlýn »

Mlecí kámen se značkou J.Hübner & K.Opitz Pardubic, 2018, © doxa, (Prvky na obrázku: mlecí kámen)

mlýn Chobot, Chobotský mlýn »

Pohled na mlýn od jihu, 2018, © doxa

Pártlův mlýn »

Pohled na budovu mlýna od jihu, z příjezdové cesty, 10.3.2018, © pepino

1 720 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1440 2159 2878