Mlýn, který pořád klape, nedělá většinou mouku.
(německé přísloví)

Databáze obrázků vodních mlýnů

Zobrazit filtr
Vyhledávání
1 720 1440 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2159 2878
Počet obrázků v databázi: 144166
Onšovský mlýn »

Pohled na mlýn, 06 2020, © Miloš Bach

Onšovský mlýn »

Pohled na mlýn, 06 2020, © Miloš Bach

Onšovský mlýn »

Štít mlýna, 06 2020, © Miloš Bach

Horní mlýn, Fantovský, Kleinův »

Vlevo jalovák, vpravo česle náhonu na turbínu - asi Metazku,, 07, © Vladimír Doksanský

Horní mlýn, Fantovský, Kleinův »

Zcela vpravo jalovák, uprostřed a vlevo vývar z turbíny., 07, © Vladimír Doksanský

Schrönbrunner, Himmel Mühle »

Interier, 1990, © Jara

Schrönbrunner, Himmel Mühle »

Interier, 1990, © Jara

Schrönbrunner, Himmel Mühle »

Kachlová kamna, 2015, © Jara

Salmovský, Černý mlýn; Schwarze Mühle »

Zbytky mlýna pod hrází rybníka, 2008, © http://www.mistopis.eu/mistopiscr/sever/sluknovsko/salmov/salmov.htm

Salmovský, Černý mlýn; Schwarze Mühle »

I. vojenské mapování, výřez, 1764-1768, © http://oldmaps.cz

Salmovský, Černý mlýn; Schwarze Mühle »

II. vojenské mapování, výřez, 1836-1852, © http://oldmaps.cz

Salmovský, Černý mlýn; Schwarze Mühle »

III. vojenské mapování, výřez, 1877-1880, © http://oldmaps.cz

Salmovský, Černý mlýn; Schwarze Mühle »

Císařský povinný otisk, výřez, 1843, © http://archivnimapy.cuzk.cz

Salmovský, Černý mlýn; Schwarze Mühle »

Indikační skica, výřez, 1843, © http://archivnimapy.cuzk.cz

Salmovský, Černý mlýn; Schwarze Mühle »

Originální mapa stabilního katastru, výřez, 1843, © http://archivnimapy.cuzk.cz

Salmovský, Černý mlýn; Schwarze Mühle »

Letecká mapa a mapa pozemkového katastru, 1923 - 1956, © https://cirkevni-restituce.cuzk.cz

Salmovský, Černý mlýn; Schwarze Mühle »

Letecké mapování z 50. let, 1953, © http://kontaminace.cenia.cz

Salmovský, Černý mlýn; Schwarze Mühle »

Letecký snímek z roku 1956, 1956, © https://lms.cuzk.cz

Salmovský, Černý mlýn; Schwarze Mühle »

Stopy po budově mlýna, 2008, © http://www.mistopis.eu/mistopiscr/sever/sluknovsko/salmov/salmov.htm

Salmovský, Černý mlýn; Schwarze Mühle »

Rybník nad mlýništěm, 2008, © http://www.mistopis.eu/mistopiscr/sever/sluknovsko/salmov/salmov.htm, (Prvky na obrázku: rybník)

Salmovský, Černý mlýn; Schwarze Mühle »

Dochované mlecí kameny opřené u zdi nedaleké rekreační chaty, 2008, © http://www.mistopis.eu/mistopiscr/sever/sluknovsko/salmov/salmov.htm, (Prvky na obrázku: mlecí kámen)

Salmovský, Černý mlýn; Schwarze Mühle »

Rekreační chata postavená nad mlýništěm, 2008, © http://www.mistopis.eu/mistopiscr/sever/sluknovsko/salmov/salmov.htm

Sáblíkův mlýn »

Místo zbořeného mlýna, srpen 2016, © viz mapy.cz

Nový mlýn »

Pohled na mlýn, 07 2020, © Miloš Bach

Nový mlýn »

Pohled od cesty, 07 2020, © Miloš Bach

Nový mlýn »

Pohled do dvora, 07 2020, © Miloš Bach

Klapův mlýn »

Vchod do mlýna, 07 2020, © Miloš Bach

Klapův mlýn »

Štít mlýnice s letopočem 1940, 07 2020, © Miloš Bach

Klapův mlýn »

Střecha mlýna, 07 2020, © Miloš Bach

Mlýn Dolní Hrachovice »

Štít mlýnice, 07 2020, © Miloš Bach

Mlýn Dolní Hrachovice »

Štít mlýnice, 07 2020, © Miloš Bach

Dolejší, Břečkův mlýn; Untere Mühle »

Břečkův mlýn, 1913, © Posázaví Marie Bartlové

Obecní, Podkrhanický, Pankavský mlýn, mlýn Na Pěnkavech »

Elektrárna Krhanice, 1933, © Jan Heřman - Archiv Posázaví

mlýn Těchobuz »

Chalupa na místě mlýna, 07 2020, © Miloš Bach

mlýn Těchobuz »

Chalupa na místě mlýna, 07 2020, © Miloš Bach

mlýn Těchobuz »

Detail chalupy na místě mlýna (zbytek lednice?), 07 2020, © Miloš Bach

Horní Hrádecký, Zámecký mlýn; Obere Schlössmühle »

Pohled ku mlýništi, 07 2020, © doxa

Horní Hrádecký, Zámecký mlýn; Obere Schlössmühle »

Uzavřená cesta k mlýništi, 07 2020, © doxa

Dolní Hrádecký, Zámecký mlýn; Untere Schlösslmühle »

Dolní hrádecký rybník nad mlýnem, 07 2020, © doxa, (Prvky na obrázku: rybník)

Dolní Hrádecký, Zámecký mlýn; Untere Schlösslmühle »

Výpusť z rybníka jižně od mlýniště, 07 2020, © doxa, (Prvky na obrázku: rybník)

Horní mlýn; Pochmühle »

Mlýnice od sv, 07 2020, © doxa

Horní mlýn; Pochmühle »

Pohled do lednice, 07 2020, © doxa

Horní mlýn; Pochmühle »

Akumulační nádržka nad mlýnem, 07 2020, © doxa

Horní mlýn; Pochmühle »

Jz průčelí, 07 2020, © doxa

Horní mlýn; Pochmühle »

Pohled do ledníce s trubkou k Bánkiho turbíně, 07 2020, © doxa

Horní mlýn; Pochmühle »

Stavidlo k turbíně, 07 2020, © doxa

Horní mlýn; Pochmühle »

Pohled od východu, 07 2020, © doxa

Horní mlýn; Pochmühle »

Západní průčelí mlýnice, 07 2020, © doxa

Horní mlýn; Pochmühle »

Hospodářský trakt od jz, 07 2020, © doxa

1 720 1440 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2159 2878