Opatřit vodou mlýn svého nepřítele.
(německé rčení)

Poznáváme vodní mlýny