Živí se ze třmene jako mlynář.
(německé rčení)

Seznam a mapa vodních děl Republiky československé

Seznamy vodních děl zachycují stav k roku1930 abyly pořízeny ministerstvem financí kvůli placení daní. Proto je možné, že zde nenajdeme mlýn, který může být dodnes zachován včetně (alespoň části) strojního vybavení, ale jeho majitel mlýn tehdy neprovozoval a ani jej nepronajímal a nebyl tedy plátcem daně.

Seznamy jsou členěny dle finančních ředitelství a nachází se v nich následující informace: název toku, obec, podnikatel (někdy pouze pronajímatel), druh živnosti, počet a druh vodních motorů a jejich technické parametry.

U tohoto seznamu se částečně projevuje nejednotnost. Úředníci zápisy provedli bez větší snahy o sjednocení, takže jeden typ turbíny je uváděn pod různými názvy (např. Kaplanova turbína jako vrtulová, Bánkiho turbína jako turbína Duplex). Dokonce je třeba počítat s nepřesnostmi u uváděných parametrů (zejména výkonu) vodních motorů, které mlynáři zřejmě záměrně uváděli menší.

Seznam a mapa vodních děl Republiky československé, Praha 1932. Knihy lze sehnat v různých archivech, popřípadě v Národní technické knihovně.

Údaje z knihy dává postupně na internet Viktor Laika na stránkách http://mve.energetika.cz/uvod/vod-dila.htm

 

Ukázka ze sešitu č. 8, Okresní finanční ředitelství Jičín, Praha 1932, s. 13.