Je hloupý jako mlynářský lev.
(německé přirovnání)

Literatura

Zobrazit filtr
Vyhledávání
1 2 3 4 5 6 7 8 10 13
Název Autor Vydání Typ
Olešnické mlýny v 18. - 20. století Hepnar Antonín, Wolfová Jiřina Rodným krajem, č. 49, s. 44 - 47 článek
Osudy mlýnů ve středním Povltaví Hejra Alois Podbrdsko, roč. 6, sv. 7, 2000, s. 261 - 269 článek
Po stopách mlýnů v Kutné Hoře se vzpomínkami pamětníků Vavrušková Kateřina Krásné město, č. 2, s 14 - 18 článek
Polický mlýn v proměnách staletí Preisová Jana Moravský sever, č. 49, s. 17 článek
Pražské mlýny a mlynáři koncem 17. a v 18. století. 1 Borská-Urbánková Milena Pražský sborník historický, roč. 32, 2003, s. 65 - 104 článek
Pražské mlýny a mlynáři koncem 17. a v 18. století. 2 Borská-Urbánková Milena Pražský sborník historický, roč. 33, 200a, s. 181 - 252 článek
Staroměstský mlýn v Náchodě Samek Antonín Rodným krajem, č. 47, 2013, s. 21 - 23 článek
Velký mlýn v Hlučíně a Kolečkův mlýn v Kozmicích Jordánová Květa Hlučínsko: vlastivědný časopis Muzea Hlučínska, roč. 1, č. 2, 2011, s. 14 - 17 článek
Vodní a parní mlýny v Kralupech a okolí Stupka Josef Vlastivědný sborník Kralupska, roč. 16, č. 1, 2009, s. 4-14 článek
Zdemyslický mlýn kdysi a dnes Láska Josef Jižní Plzeňsko 4, 2006, s. 62 - 70 článek
Mlýny na Doubravě Janáček Karel Sobíňov, 1988 kniha
Vodní díla v povodí Mohelky a Zábrdky Jodas Zdeněk Liberec, 2015 kniha
Nejstarší mlýny na štěpanickém panství Špráchal Přemysl Posel zpod Žalého, č. 4, ročník XXV/2015, s. 23 - 27 článek
Stíny mých otců, Stopy mých otců, Hlasy mých otců Šmahelová Helena Praha, 1984, 1985, 1987 kniha
Mlýny na Dobersku Mach Jiří Doberská ročenka, 1995 článek
Mlýny jako šlechtická sídla Rožmberský Petr hláska, ročník V., 1994/2, s. 16 - 17 článek
Václav Kunžak - zapomenutý mechanik a vynálezce z 18. století Smutný Bohumír Technické muzeum v Brně, Brno, 2015 kniha
Mlýny v Horním Pojizeří Mikšová Aneta Technická univerzita v Liberci, 2016 diplomová práce
Historický vývoj a dokumentace vodní pily/mlýnu v Rožné Houdek Viktor MU Brno, 2011 diplomová práce
Historie podniku Mlýny J. Voženílek, spol. s r. o., Předměřice nad Labem Hrůšová Veronika Univerzita Pardubice, 2014 diplomová práce
Historie rouchovanských mlýnů na pozadí dějinných souvislostí. Osudy mlynářských rodin na nich usazených Hrubešová Nikola MU, Brno, 2014 diplomová práce
Pražské jezy, mlýny, vodárny a nábřeží Soukup Jiří Praha, 1905 kniha
Vodní mlýny na Veličce Jančář Josef Vlastivědný věstník moravský, roč. 33, č. 2,1981, s. 176-188 článek
Mlynáři - hejtmani na Litovelsku (k dějinám vodního práva) Pinkava V. Selský archiv, ročník II. číslo 2., v Olomouci 1903 článek
Mlynářství v Seničce Matoušek Jiří Hanácký kalendář, 2009, s. 143-144 článek
Čtyry kapitoly v zájmech mlynářství českého : na adresu deseti tisíc mlynářův v zemích českých : také našim pánům poslancům sněmu zemského i rady říšské k laskavému povšimnutí Ryšánek Antonín Ladisav Praha, 1881 kniha
Německo-český slovník zpracování obilovin, pekárenství a mlynářství Vedral Jiří Praha, JTP, 2002 kniha
Expozice mlynářství a zemědělského nářadí v Písečné u Letohradu Urbánek Radim Český lid, roč. 90, č. 1, 2003, s. 98-99 článek
Mlynářská a pekařská chemie Křtinský Karel Praha, 1936 kniha
Mlýny Slavkovského lesa Jaša Luděk Sokolov, 2011 kniha
Mlynářsko-technický katechismus : (svépomocný písemný kurs samouků) praktiků mlynářů, stárků a tovaryšů mlynářských Lehovec Antonín 1930 kniha
Příruční kniha mlynářská : soubor nauk a vědomostí, potřebných a užitečných každému, kdož působí v oboru výroby mlýnské Redakce časopisu Mlynář 1888 kniha
Příruční slovník zpracování obilovin : (Výrazy mlýnské, pekárenské, těstárenské a cukrářské čes., angl., něm., franc., rus.) Skládalová Jana Praha, Ústav zemědělských a potravinářských informací, 1995 kniha
Historie hotelu Budweis**** v Českých Budějovicích Binder Milan České Budějovice, 2010 kniha
Ta mlynářská chasa, ta se hezky nese : mlynářské historky Krouský František Karel Praha, 1915 kniha
Renesanční mlýn v Havlíčkově Borové Knápek Aleš, Veselý Aleš Sborník Havlíčkobrodsko 30, Havlíčkův Brod, 2016 článek
Mlýny a další vodní díla na potoce Cedronu a na Benecku Špráchal Přemysl Z Českého ráje a Podkrkonoší 29/2016, str. 33-84 článek
Bejvávalo: paměti Františka Dědiny Dědina František Praha, 1949 kniha
Stavba klášterského mlýna ve Svaté Dobrotivé v letech 1701 - 1702 Maur Eduard Folia Historica Bohemica 28, č. 1, s. 151 - 177, Praha 2013 článek
Urbánek Radim Fotografie mlýnů v Regionálním muzeu ve Vysokém Mýtě Historická fotografie : sborník pro prezentaci historické fotografie ve fondech a sbírkách České republiky / Hradec Králové: Muzeum východních Čech a Státní ústřední archiv v Praze 5, (2005,) s. 24-32. článek
Urbánek Radim Vodní mlýny a posuzování jejich hodnot Zprávy památkové péče. Časopis státní památkové péče. Praha : Národní památkový ústav - ústřední pracoviště, 2010 460 s. 1210-5538. 70, č. 1 (2010), s. 23-30 článek
Jodasův mlýnek v Nové Vsi u Poniklé Špráchal Přemysl Pod horami, březen - duben, 2017 článek
Voda pro život - malé vodní stavby na řece Bělá Daněk Miroslav Solnice, 2017 kniha
Paměti mlynáře aneb Z rodného Tábora do píseckých mlýnů Pixová Jaroslava, Knotek Jaroslav 2016 kniha
Cestami krajánků aneb putování po mlýnech a vodních provozech na Tachovsku a Stříbrsku, díl II. - levostranné přítoky Mže Procházka Zdeněk Nakladatelství Českého Lesa, 2017 kniha
Mlýny na Strenickém potoce Šolc Václav Turnov, 2017 kniha
Za osudy klapajících perliček Pixová Jaroslava Putim, 2017 kniha
Mlýn v Hrbově a jeho obyvatelé Klusáček Jiří 2016 kniha
Mlýny rodu Čechů působícího na Berounce v době rané elektrifikace českého venkova Kozler David Hospodářské dějiny 27/2, Praha 2012, s. 113 - 142 článek
Z dějin mlynářského rodu Čechů Kozler David Věstník muzejní spolek, ročník L, Rakovník 2012, s. 9 - 16 článek
1 2 3 4 5 6 7 8 10 13