I osel, který chodí do mlýna, slouží pánovi.
(německé přísloví)

Topografie a soupisy v literatuře

Základní údaje k mlýnům (zda vůbec byl v danou dobu ve městě či obci mlýn popř. kolik) a statistické informace k sídlům, k nimž mlýn patří, můžeme hledat v topografiích, knihách, soupisech a tematicky zaměřených publikacích.

 

KOTYŠKA, V.: Úplný místopisný slovník království Českého, Praha 1895.

KUČA, K.: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, 8 svazků, Praha 1996–2011.

PROFOUS, A.: Místní jména v Čechách, 5 svazků, Praha 1947 – 1960.

SCHALLER, J.: Topographie des Königreichs Böhmen, 99 svazků, 1782–1795.

SEDLÁČEK, A.: Hrady, zámky a tvrze království českého, 15 svazků.

SOMMER, J. G.: Das Königreich Böhmen; statistisch–topographisch dargestellt, 16 svazků, Prag 1833–1849.

Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, 4 svazky, Praha 2001 - 2004.

ORTH, J. – SLÁDEK, F.: Topograficko-statistický slovník Čech, čili podrobný popis všech měst, městysů, vesnic, pak zámků, dvorů, továren, mlýnů, hutí a podobných o samotě ležících stavení, jakož i všech zpustlých hradů a zaniklých osad Království českého, Praha 1870.