Mlynářského pacholka pracovat viděti – podvod.
(Štorchův snář)