Kdo své zrno přinese do špatného mlýna,
bude mu špatně semleto.
(německé přísloví)