Je to příliš mnoho vína pro mši a příliš málo pro mlýn,
řekl kanovník - musí se tedy vypít.
(německé přísloví)