Když voda teče, musí mlynář mlít.
(německé přísloví)