Tři věci bývají dobře krmeny:
kněžské děti, mlynářský dobytek a pekařské svině.
(německé přísloví)