Když se vítr utiší, když voda odteče,
když koně uhynou, musí se mlýny zastavit.
(německé přísloví)