Mlynářovo dítě, když se narodí, už křiví prsty.
(německé přísloví)