Není ještě na mlýně, co má být na Velikonoce semleto.
(německé přísloví)