Mlynář má nejlepší svině v celé zemi, to nedělají bílé sukně,
to pochází z pytle sedláka.
(německé přísloví)

Poslední změny

« 1 2 3 4 1280 2559 3838 5117