Když voda teče, tak mlýn jde.
(německé přísloví)

Poslední změny

1 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1166 2332 3497 4662