Mlynář bez mlýna je jako koště bez násady.
(německé rčení)