Za svítání do kovárny a s kohoutem do mlýna.
(německé přísloví)

Eichlerova sbírka

Podnětným pramenem se pro studium vodních mlýnů může stát Eichlerova sbírka, obsahující podklady shromážděné pro topografii, kterou ale Josef Eichler nedokončil. Profesor dějepisu a zeměpisu na malostranském gymnáziu v Praze roku 1816 poslal na gubernium žádost o podporu při zpracování topograficko-historického lexikonu Čech s tím, že již 10 let sbírá materiál. Žádosti bylo vyhověno až napodruhé, špatný zdravotní stav ale Eichlerovi již nedovolil práci dokončit. Jeho podklady využil J. G. Sommer při vydání prvního dílu své topografie (1833). Najdeme zde dotazníky, z nichž zajímavé jsou pro nás paragrafy: § 10 – o rybníkách (s názvem a užitkem), § 15 – s průmyslovými závody a § 33 – zahrnující krom jiného i mlýny. Texty jsou psané německy a dokumentují popsané skutečnosti na začátku 19. století.

Fond je deponován v Archivu Národního muzea jako sbírka F. oddělení, Eichlerova sbírka. 

 

Ukázka dokumentu z Eichlerovy sbírky.