Když se mlynáři bouří, zavaž pytle.
(italské přísloví)

Müllerovo mapování z roku 1720, 1: 132 000

Müllerova mapa je jedno z nejkrásnějších a nejcennějších kartografických děl naší minulosti. Vznikla na základě vojenských, správních a hospodářských požadavků rakouské monarchie. Proto jsou na ní podrobně zakresleny kromě sídel, vodstva, zeleně a komunikací také zemědělské usedlosti, zaniklé osady, mlýny, vinice, doly na zlato, stříbro, měď a další nerostné suroviny, hutě, sklárny, poštovní stanice a mnoho dalšího.

Více informací o mapě a celou mapu naskenovanou naleznete na stránkách http://oldmaps.geolab.cz/.

 

Ukázka Müllerovi mapy (1720). Viz oldmaps.geolab.cz.