Kde mlynáři a pekaři umírají hlady, musí být velká drahota.
(německé přísloví)