Mlynář neumoučený vzácná zvěřina.
(polské přísloví)