Když přijdou tři pytle do mlýna, rozpráší se na dva.
(německé přísloví)