Není všecko mouka, co je bílé.
(holandské přísloví)