Podobá se mlynářskému oslu,
který nosí pytle, ale nefilozofuje.
(německé rčení)