Maria byla před, při a po porodu panna,
stejně jako mlynáři před, v a za mlýnem bývají zloději.
(německé přísloví)