Přispět svou troškou do mlýna.
(české rčení)

Poslední změny

1 1166 2332 3497 4493 4494 4495 4496 4497 4498 4499 4662