Plní mouku do pytle ve větru.
(holandské rčení)

Podfortenský mlýn

Podfortenský mlýn
Fortenská
Bělá pod Bezdězem
29421
Mladá Boleslav
Bělá pod Bezdězem
50° 30' 18.2'', 14° 48' 10.1''
Prameny doložené mlýniště
Mlýn připomínaný poprvé k roku 1346 a naposledy 1590, zanikl patrně za třicetileté války. Jeho přesná poloha není známa, ležel zřejmě pod rybníkem Fortenským (dnes zvaným Slon), poblíž staré vodárny.
400 m severně od kostela sv. Václava v Bělé pod Bezdězem
Bělá
volně přístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

1346 Hynek Berka z Dubé věnuje augustiánskému klášteru u sv. Václava v Bělé roční dávku ze svého mlýna 52 korců obilí

později přešel do vlastnictví kláštera

28. října 1414 prodávají Ondřej z Prahy, převor Mořic, senior a sakristán Mařík, prokurátor Jan, kantor Mikuláš řečený Světlík a konvent kláštera augustiánů u sv. Václava v Bělé pod Bezdězem se souhlasem řádového provinciála Petra de Monaco a se svědectvím městečka Bělé pod Bezdězem klášterní mlýn na řece Bělá Maříkovi zvanému Sicho a jeho rodině za 10 kop grošů

za husitských válek přešlo držení mlýna na městečko Bělá

1450 Vaněk, převor kláštera, odkoupil mlýn zpět za 10 kop grošů

1473 od Václava mlynáře z Mladé Boleslavi zakoupil mlýn Václav z Libochovic za 22 kop  grošů po ročních splátkách o sv. Havlu  4 kop gr.

1490 mlýn náleží bělské obci, mlynář Malata z něho obci platí  1 korec žita týdně, jakož bylo placeno již od starodávna. Na naléhání mlynáře, že tato dávka přestavuje velké obtížení, byla naturální dávka převedena na  plat 4 české nebo 8 míšeňských grošů týdně. přičemž na Vánoce, Velikonoce a sv. Ducha se neplatí.

1513 Václav Kulíšek prodal mlýn za 114 kop Matěji Beránkovi

1514 Matěj Beránek prodal mlýn za 114 kop Prokopovi Vrabcovi

1519 od Prokopa koupil mlýn za 130 kop míš. gr. Šimon (36 kop závdavku a první 4 roky po 8 kopách a dále po 6 kopách ročně)

1522 Šimon prodal mlýn Vaňkovi, mlynáři z Přepeř za 130 kop gr. míš.

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

1536 mlynář Bartoš

Od Bartoše koupil mlýn mlynář Matouš Voráček, povolení k prodeji dali kněz Michal, t.č. převor kláštera a Aleš Berka z Dubé a Lipého a na Bernštejně jako fundátor kláštera. Peníze na nákup mlýna zapůjčil Matoušovi Voráčkovi bělský měšťan Jan Šašek

1552-1558 mlynář Martin z Kosti

1580 mlynář Vavřinec, po jeho smrti vdova Uršula prodala mlýn Martinovi Khýnovi

1590 Martin Khýn, poslední zpráva o mlýnu

Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

V průběhu třicetileté války mlýn patrně zanikl.

Události
 • Zánik mlynářské živnosti
 • Zánik budovy mlýna
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Sicho
 • Malata
 • Kulíšek
 • Beránek
 • Vrabec
 • Voráček
 • Khýn

Historie mlýna také obsahuje:

1346 Hynek Berka z Dubé

-1414 augustiánský klášter u u sv. Václava v Bělé

1414 Mařík zvaný Sicho

1420-1450 městečko Bělá

1450 augustiánský klášter u u sv. Václava v Bělé 

-1473 Václav, mlynář z Mladé Boleslavi

1473- Václav z Libochovic

1490 bělská obec, nájemceř Malata

-1513 Václav Kulíšek

1513-1514 Matěj Beránek

1514-1519 Prokop Vrabec

1519-1522 Šimon
1522 Vaněk, mlynář z Přepeř

1536  Bartoš

Matouš Voráček

1552-1558 Martin z Kosti

-1580 Vavřinec

1580-1590 Martin Khýn

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  neexistuje
  11 2022
   městský
   mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
      • zcela bez technologie aj.
      Žádná položka není vyplněna
      • rybník
      rybník Slon (dříve Fortenský, 2 ha) nad mlýnem
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Popis
      Typvodní kolo na vrchní vodu
      StavZaniklý
      Popis
      Žádná položka není vyplněna
      Historické technologické prvky
      AutorVáclav Šolc
      NázevMlýny na Bělském potoce
      Rok vydání2022
      Místo vydáníTurnov
      Další upřesněnís. 34-35
      AutorVáclav Šolc
      NázevMlýny na Bělském potoce
      Rok vydání2022
      Místo vydáníTurnov
      Další upřesněnís. 34-35

      Žádná položka není vyplněna

      Základní obrázky

      Současné fotografie - vodní dílo

      Vytvořeno

      30.11.2022 10:09 uživatelem doxa (Jan Škoda)

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 30.11.2022 21:10