Jedno kolo nepohání mlýn.
(německé přísloví)

Skřipinský mlýn

Skřipinský mlýn
32
Skřípina
675 75
Třebíč
Kuroslepy
49° 8' 34.2'', 16° 12' 8.6''
Mlýn s turbínou, který vyrábí elektřinu
Uzavřený čtyřboký areál mlýna u řeky Oslavy. Částečně zachovaná zástavba převážně z první poloviny 20. století (vstupní patrové křídlo s jednoduchou fasádou).
Oslava
nepřístupný

Obecná historie:

V r. 1930 byl majitel mlýna a pily Sylvestr Theimer (RR).


Historie mlýna obsahuje událost z období:

Postaven patrně v pol. 14. stol. po stavbě hradu Kraví hora jako jeho příslušenství.

1382 Zemské desky - smolná kniha: ve mlýně se zdržovali lapkové a koněberkové, bylo proti nim zakročeno

1387 majitel březnické tvrze Ješek z Náchoda prodal část svého majetku i s mlýnem Jindřichu Přibkovi ze Šelenberka

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

1560 mlynář Vavřinec, dcera Salomena se provdala na usedlost do Kralic, po smrti otce zdědila z mlýna 51 zl., které byly uloženy v Březníku.

1598 v sobotu před sv. Medardem půjčeno Jeremiášovi mlynáři na stavění jeho mlýna  40 zl.

1603 sirotci nebožtíka Mikuláše Dudy  mají na gruntu neb mlejně Jeremiášovým pod Kuroslepy ještě 40 1/2 zlatých spravedlnosti.

mlýn pak patrně zanikl

.

Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský
 • Vrchnostenský

1788 hrabě Karel Vilém Haugwitz odprodal Janu Josefu Stejskalovi z Velkopolského mlýna za 38 zl. pozemek na Skřipině ku zřízení mlýna pro jeho syna Františka (+ 1825), z mlýna se bude platit 60 zl. roční činže
František Stejskal s manž. Františkou (+ 1841) přistavěl ještě k mlýnu pilu, z ní bude platit 3 zl. činže a bude mít povinnost řezat prkna a latě pro vrchnost, za 12 kr. kopu.

1827 převzal mlýn syn František Stejskal  ml. (1803-1874) s manž. Eleonorou roz. Loosovou (+ 1876) z Mohelna

Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský

1873 nejml. syn Antonín Stejskal (1846-1908), manž. Barbora Stejskalová (1848-1897), dědička Velkopolského mlýna

1878 Ant. Stejskal a jeho sourozenci prodali za 18.000 zl. mlýn Robertu Jarolímovi (1846-1935), mlynáři z Tulešic a jeho manželce Marii (1869-1941) roz. Staňkové z Mohelna a odstěhovali se na mlýn velkopolský.

Hospodářský typ mlýna
Smíšený

1922 Robert Jarolím postoupil mlýn dceři Marii (1899-1978), provd. za Silvestra Theimera (1887-1965) z Jezer u Pozořic.

1930 byl majitel mlýna a pily Sylvestr Theimer

1930 roční výkon 1.300 tun obilí, pila 120 m3 kulatiny

pracovalo zde 14 zaměstnanců

syn Drahoslav Theimer (1920-2000, manž. Jiřina roz. Pejpková 1922-2006, učitelka z Březníka) byl sice vyučený mlynář, ale až do znárodnění mlýn nepřevzal.

1953 mlýn znárodněn, zastaven provoz, zřízena míchárna krmiv

1969 míchárna uzavřena

mlýn rozdělen mezi syny Lubomíra (mlýnice, 1979 přestavěna na bydlení čp. 22) a Drahoslava (obytná část čp. 32)

1990 dědiců restituováno vodní dílo, turbína s MVE 35 kW

9.9.2004 při vojenském cvičení u mlýna zahynulo 6 britských vojáků ve zříceném vrtulníku (2 pamětní desky - česká a anglická)

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Duda
 • Jeremiáš
 • Stejskal
 • Jarolím
 • Theimer

Historie mlýna také obsahuje:

-1387 Ješek z Náchoda 

1387- Jindřich Přibek ze Šelenberka

1560 mlynář Vavřinec

1598 Jeremiáš

-1603 Mikuláš Duda

1788-1827 František Stejskal

1827 František Stejskal ml.

1873-1878 Antonín Stejskal (1846-1908), manž. Barbora Stejskalová (1848-1897), dědička Velkopolského mlýna

1878-1922 Robert Jarolím

1922 Marii Theimerová-Jarolímová

1930-1969 Silvestr Theimer

1970 Lubomír a Drahoslav Theimerové


Zobrazit více

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  částečně adaptován
  05 2012
   venkovský
   mlýn na malé řece (1000 – 7000 l/s)
   mlýnice a dům samostatné budovy
   • historizující a architektura druhé pol. 19. století
   • moderní 1920 – 1945
   • 1945 – současnost
   zděná
   jednopatrový
   • náhrobky, pamětní desky
    • zcela bez technologie aj.
    Žádná položka není vyplněna
    1910 mlýn měl 5 složení
    Zaniklý
    • pila
    Dochovaný
    • výroba elektrické energie
    Pila přistavěna 1798
    provozována MVE na turbínu 35 kW
    • jez
    • stavidlo
    • náhon
    • jalový žlab
    • odtokový kanál
    náhon dlouhý 500 m
    Typvodní kolo na vrchní vodu
    StavZaniklý
    Popis1910: 4 kola
    V r. 1930 zde bylo 5 kol na svrchní vodu, průtok 1,373 m3/s, spád 3,5 m, výkon 33,2 k.
    Typvodní kolo na vrchní vodu
    StavZaniklý
    Popis1910: 4 kola
    V r. 1930 zde bylo 5 kol na svrchní vodu, průtok 1,373 m3/s, spád 3,5 m, výkon 33,2 k.
    Typturbína Francisova
    StavNezjištěn
    Popis1930 instalovány 2 Francisovy turbíny, výkon 35 kW a 15 kW, spád 4,5 m, hltnost 900 l/s a 400 l/s
    Žádná položka není vyplněna
    Historické technologické prvky
    AutorMinistersto financí
    NázevSeznam a mapa vodních děl republiky československé
    Rok vydání1932
    Místo vydáníPraha
    Další upřesněnísešit 14 (Jihlava), s. 21
    AutorMinistersto financí
    NázevSeznam a mapa vodních děl republiky československé
    Rok vydání1932
    Místo vydáníPraha
    Další upřesněnísešit 14 (Jihlava), s. 21
    AutorKarel Stejskal
    NázevMlýny na povodí (dolní) Oslavy
    Rok vydání2012
    Místo vydáníNáměšť nad Oslavou
    Další upřesněnís. 74-81
    AutorÚstřední svaz obchodních mlýnů v republice Československé
    NázevČeskoslovenské mlynářství
    Rok vydání1936
    Místo vydáníPraha
    Další upřesněnís. 263

    Žádná položka není vyplněna

    Základní obrázky

    Historické mapy

    Historické fotografie a pohlednice

    Současné fotografie - exteriér

    Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

    Současné fotografie - interiér

    Současné fotografie - vodní dílo

    Vytvořeno

    27.9.2013 21:40 uživatelem Jan Pešta (Jan Pešta)

    Majitel nemovitosti

    Není vyplněn

    Spoluautoři

    Uživatel Poslední změna
    Rudolf (Rudolf Šimek) 2.11.2013 08:52
    Radomír Roup (Radomír Roup) 2.11.2013 09:11
    doxa (Jan Škoda) 22.4.2023 01:24