Co zůstane v chodu mlýna, je mlynářovo.
(německé přísloví)