Mlynář zbohatne, když se mlýn hýbe,
a ne když se ukládá do postele.
(německé přísloví)