O mlynářovu slepici, pekařovu svini
a vdovina pacholka není třeba se starat.
(německé přísloví)