Prošel školou jako osel mlýnem.
(německé přirovnání)