Oslice se svým oslátkem nejde na nejbližší cestu ke mlýnu.
(španělské přísloví)