Hospodyně k díži, osel do mlýna, žák na latinu.
(francouzské přísloví)