Klepá jako mlýnský hřídelík.
(hornolužické přirovnání)