Tři nejsladší zvuky – hučení ručního mlýna,
bučení krávy a křik dítěte.
(irské přísloví)