Jak se mi zdá, ještě jste nebyli na brusném mlýně.
(německé rčení)