Když myš sedí v moučném pytli,
myslí si, že je samotný mlynář.
(holandské přísloví)

Poslední změny

« 1 2 3 4 1019 2037 3054 4072