Voda ubíhá, i když mlynář spí.
(německé přísloví)

Poslední změny

« 1 2 3 4 922 1844 2765 3686