Voda, která už protekla, nepohání mlýn.
(portugalské přísloví)

Poslední změny

« 1 2 3 4 1123 2244 3366 4487