Potřebuje hodně vody na svůj mlýn.
(německé rčení)

Podklasní, Dolejší mlýn, mlýn Pod Kopanicí; Glacis Mühle

Podklasní, Dolejší mlýn, mlýn Pod Kopanicí; Glacis Mühle
65
Starý Ples
551 01
Náchod
Starý Ples
50° 20' 34.2'', 15° 56' 13.6''
Mlýn s turbínou, který vyrábí elektřinu
Mlýn z doby původní vesnice Ples.
Stará Metuje
nepřístupný

Obecná historie:

Na mapě II. vojenského mapování je označen jako Šiffnerův.
Traduje se, že v tomto mlýně byl v r. 1840 zatčen loupežník Václav Babinský, který zde krátce pracoval jako stárek a ukrýval se zde před zatčením. Podle jiné verze byl zatčen u Litoměřic. /RR/

Název odvozen od Unter Glacis, česky Pod glacis (glacis byla přehledná plocha před hradbou k postřelování přibližujícího se nepřítele), přičemž slovo glacis bylo zkomoleno na klas. Avšak ještě v v osmdesátých ůletech 19. stol. byl mlýn označován jako Glacis-Mühle, neboli mlýn Na glacis (nikoliv Pod glacis).


Historie mlýna obsahuje událost z období:

Ples u Jaroměře má velmi starý původ, hovoří se o něm již v letech 1344-50 v archidiakonátě hradeckém. V katastru Plesu na řece Metuji stály dva mlýny, které mohly vzniknout v nestejnou dobu. Roku 1495, kdy měl Jan z Levína v majetku Ples, tedy pravděpodobně i zdejší mlýn, se hovoří pouze o jednom mlýně. Po smrti Jana z Levína zdědil jeho syn Václav Heřmanský, rytíř ze Sloupna, mlýn Pod Kopanicí a další majetek, který posléze daroval Zdeňku Zárubovi z Hustířan. /EN/

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

Mlýn byl v držení mlynářského rodu Šifnarů (Šiffnerů).
1588 Jindra mlynář /RR/

-------------------------------------------------------------

Dědictvím poté mlýn připadl synovi Zdeňka Záruby z Hustířan, Václavu Zárubovi. Ten prodal 18. prosince 1601 "mlýn na Metuji" a další zboží Janu Rudolfu Trčkovi z Lípy. /EN/

Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský

1655 Martin Šifnar
1713 Tomáš Šifnar
1722 Tomáš Šifnar

V r. 1695 byl prodán hrabětem Šporkem za 450 fl. + 115 fl. ročního pronájmu + povinnost dodávat určité naturální dávky. Byl to tedy velmi lukrativní mlýn. /RR/

-------------------------------------------------------------------

Po smrti Jana Rudolfa Trčky z Lípy roku 1634 pleské zboží připadlo císařskému fisku. Po čase je Ferdinand II. daroval Matěji hraběti z Gallasu. Jeho syn František pak postoupil pleské panství svobodnému pánu Janovi, hraběti ze Šporku.

V urbáři smiřického panství se sice 11. dubna 1651 uvádí stáří 50 let "Martina SZyffnara jako mlynarze a Matiega Severu, 17 let jako stuparze", ovšem není uvedeno, jedná-li se o majitele jednoho či dvou mlýnů. Zpráva z roku 1697 již hovoří o mlýnu Hořejším:  "Dne 15. listopadu prominul Jeho Eminence milostivě hořejšímu mlynáři v Plesu Matesu Severovi polovinu roční činže z jeho mlýna 25 zlatých, a sice pro jeho velké stáří." Tím je rozlišen Mlýn Hořejší /též Pod Kopanicí a pozdějí Procházkův/ od Mlýna Dolejšího /V Podklasí či Poklasný mlýn/.

František Antonín hrabě Špork pleské panství prodal 24. února 1698 hraběti ze Šternberka. Pak bylo panství krátce v majetku říšského knížete z Paarů. 

V pozemkové knize je jako mlýn Dolejší zapsán mlýn řečený v Podklasí na Metuji čp. 22. Ten 21. dubna 1703 koupila od panství Edity Schiffner za 1 200 zlatých německá rodina. Mlýn měl tehdy čtyři složení. Tento mlýn se uvádí tehdy severně od pevnostních valů. 

Dne 1. ledna 1780 smiřické panství i s Plesem zakoupila císařská komora. Z té doby, z roku 1780, pochází zmínka, že "na Metuji klapaly vesele dva mlýny".

V roce 1804 došlo k přečíslování domů v obci Starý Ples i ke katastrální úpravě a mlýn Edity Schiffner dostal čp. 31.

 V roce 1807 se stal vlastníkem Dolejšího mlýna Josef Schiffner, pravděpodobně syn předchozích majitelů.

Od roku 1825 je mlýn v majetku Františka Schiffnera, který ho převzal za 2 840 zl. /EN/

František Schiffner Dolejší mlýn prodal v roce 1849 Janu Bartoníčkovi za 18 600 zl. V roce 1857 pak Bartoníček prodal mlýn za 15 000 zlatých Václavu Janáčkovi. Ten jej však nedržel dlouho, neboť ještě týž rok mlýn převzal Antonín Procházka. Dolejší mlýn zřejmě poté převzal jeho syn Josef Procházka. /EN/

V r. 1930 je psán jako majitel Václav Sucharda. /RR/

-------------------------------------------------------------

Josef Procházka část mlýna dne 30. května 1926 prodal Václavu Suchardovi. V té době došlo k radikální přestavbě mlýna. Mlýnské zařízení byl po úpravách schopno mlít všechny druhy obilovin a jako mlýnský pohon byla instalována vodní turbína. Tehdy měl Dolejší mlýn čp. 64. /EN/

V roce 1955 byl Dolejší mlýn vyvlastněn a přičleněn ke státnímu statku Smiřice. V roce 1964 tragicky zahynul mlynář Václav Sucharda, když byl při práci zasažen elektrickým proudem. Mlýn však již tehdy nebyl v provozu a sloužil jako sklad.

Dne 27. prosince 1965 byl Dolejší mlýn vrácen do vlastnictví Bedřišky Suchardové. Mlýnská turbína, jež vyráběla elektrický proud, byla poté odstavena a do provozu dána až v roce 1996. /EN/

V roce 1998 nebyl mlýn v příliš dobrém stavu, majitel provedl pouze nejnuitnější opravy. /EN/

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Šifner
 • Sucharda

Historie mlýna také obsahuje:

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  dochován bez větších přestaveb
  05 2012
   venkovský
   mlýn na malé řece (1000 – 7000 l/s)
   mlýnice a dům samostatné budovy
    zděná
    vícepodlažní
    • okno
    • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
      Žádná položka není vyplněna
      Dochovaný
      • výroba elektrické energie
      • náhon
      Typturbína Francisova
      StavDochovaný
      Výrobce
      PopisV r. 1930 zde byla turbína Francis, průtok 3,1 m3/s, spád 1,2 m, výkon 37,3 k.

      V současnosti je zde provozována MVE.
      Typturbína Francisova
      StavDochovaný
      Výrobce
      PopisV r. 1930 zde byla turbína Francis, průtok 3,1 m3/s, spád 1,2 m, výkon 37,3 k.

      V současnosti je zde provozována MVE.
      Žádná položka není vyplněna
      Historické technologické prvky
      AutorMinisterstvo financí
      NázevSeznam a mapa vodních děl republiky československé
      Rok vydání1932
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      AutorMinisterstvo financí
      NázevSeznam a mapa vodních děl republiky československé
      Rok vydání1932
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje
      Autor
      Název
      Rok vydání0
      Místo vydání
      Další upřesnění
      Odkazhttp://www.knihovnajosefov.wz.cz/pages/poselniloupeznik4.htm
      Datum citace internetového zdroje
      AutorKlempera, Josef
      NázevVodní mlýny v Čechách VI
      Rok vydání2003
      Místo vydánínakladatelství Libri Praha
      Další upřesněníkniha str. 69-71
      Odkaz
      Datum citace internetového zdroje14.7.2016
      AutorEva Koudelková - Aleš Fetters
      NázevMetuje známá i neznámá
      Rok vydání2020
      Místo vydáníLiberec
      Další upřesněnís. 266
      AutorPavel Mertlík, Olga Mertlíková
      NázevJosefov: Kapitoly z dějin pevnosti a města
      Rok vydání2019
      Místo vydáníLiberec

      Žádná položka není vyplněna

      Základní obrázky

      Historické mapy

      Historické fotografie a pohlednice

      Současné fotografie - exteriér

      Vytvořeno

      12.6.2013 16:12 uživatelem Radomír Roup

      Majitel nemovitosti

      Není vyplněn

      Spoluautoři

      Uživatel Poslední změna
      Rudolf (Rudolf Šimek) 14.5.2017 20:54
      doxa (Jan Škoda) 17.7.2021 14:12
      eva48 (Eva Nesnídalová) 14.7.2016 18:11