Kecat jako vodník pod mlýnem.
(ruské přirovnání)

Červený, Hlavačovský, Špitální mlýn, mlýn Palouček

Červený, Hlavačovský, Špitální mlýn, mlýn Palouček
82
70
Červený mlýn
Rakovník
269 01
Rakovník
Rakovník
50° 7' 42.0'', 13° 43' 47.2''
Mlýniště bez mlýna
Z mlýna, připomínaného k roku 1698 zůstala jen stodola, ostatek byl stržen a na jeho místě vybudována romantizující novostavba penzionu.
3 km severně od kosteal sv. Bartoloměje v Rakovníku
Lišanský potok
veřejně přístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

mlýn náleží k Rakovníku

1407 ve čtvrtek po Zvěstování P. Marie (31. března) Václav IV. stvrdil na žádost arcibiskupa Zbyňka fundaci, aby z hospody Lišanské děkanskému chrámu rakovnickému jedna kopa vycházela, poněvadž z mlýna pod Hlavačovem pro vedení vody záduší Lišanskému na panství křivoklátském ročně 3 kopy od dávna bylo dáváno.

1462 mlynář Ondrák

1510 od Maška Tvaroha přijal Václav Frýdl

1524 Frýdl postoupil polovici mlýna švakru Jiřímu Heřmanu Sklenáři a manželce jeho

1529 za 200 kop míš. jim prodal i druhou polovinu

mlýn zchátralý, stižen roční dávkou 3 kopy záduší lišanskému

Sklenář pronajal mlýn na 5 let Mikuláši Stupkovi

"Sám se uvolil dáti Mikuláši na pomoc 10 kop míš. (5 když počne dělati a 5 až v mlýně půjde třetí kolo). K tomu dal mu 4 krávy, 2 jalovice (jichž si po vyjí nájmu s polovicí plodu zpět vzal), 20 slepic, korec žita, věrtel řídkého a věrtel mladého piva. Svrchní strouhu opravoval odtu Sklenář, spodní oba společně. Na železo měl Jiří sám náklad dáti, pytlíky a řebříky společně zjednati, omastek, vejce, holoubata, husy, kačice a svině spolkem kupovati a prodábvati a o to se děliti. Ozim Sklenář osíval a a na jař dával polovici semene, na žeň nakládali spolu, jen svezení do mlýna dálo se grošem mlynářovým. Louku velkou užíval Stupka, ale nesměl z ní prodávati ani sena ani otavy. Přikrytí mlýna obstaral Jiří, udělal svrchní podlahu a dal prkna na prostřední podlahu, kterou udělal Mikuláš sám. Cídění louky bylo společné. Rybník zůstal Jiřímu."

 

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti

1538 lišanská obec žalovala Sklenáře na zaplacení 15 kop k tamnímu záduší. Narovnání stalo se toho roku v pátek před sv. Matoušem (20. září), načež v pátek na den svatého Lukáše (18. října) Sklenář mlýn se vším příslušenstvím upsal městskému špitálu pod výminkou pro sebe a pro manželku 20 kop míš. ročně.

22. července 1698 špitální mlýn poničila povodeň

1738 obecní mlýn, mlynářka Rozina Přibíková

1776 mlýn vyhořel

1796 mlýn vyhořel

poč. 19. stol. mlýn prodán obcí do soukromého vlastnictví

Od roku 1833 byly u řady mlýnů zřizovány pily pro pořez dřeva. Jak uvádí Ferdinand Malec v své Rakovnické kronice: „Roku toho (1833) žádali mlynáři Jan Hauner (Červený mlýn, dříve Špitálský), Matěj Zákon (Klempišovský, dříve obecní mlýn), Josef David (Kotroušovský mlýn, dříve náležel ke dvoru Senomatskému) za povolení ku postavení pil na řezání prken. Dostali všickni povolení od magistrátu s tou podmínkou, že jsou povinni v základě patentu z roku 1814 platiti své vrchnosti – zde důchodu obce rakovnické – v půlletních lhůtách 5 zl. CM ročně, a že jsou vázáni obci potřebné prkna, fošny a latě za náhradu od jedné devítiloketní klády v částce 7 kr. CM přede všemi jinými řezati.“

1841 majitel Jan Hauner

Události
 • Zaznamenání katastrofy (požár, povodeň, zranění, úmrtí, aj.)
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

1907 ing. Herles zkoumal zdejší potoční vodu a zjistil, že je železitá, avšak jinak nezávadná

 

1930 majitel Václav Nágl

Hospodářský typ mlýna
Námezdní

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Přibík
 • Hauner
 • Nágl
 • Tvaroh
 • Frýdl
 • Sklenář
 • Stupka

Historie mlýna také obsahuje:

1462 Ondrák

-1510 Mašek Tvaroh

1510-1524 (1529) Václav Frýdl

1524 (1529)-1538 Jiří Heřman Sklenář

1530-1535 nájemce Mikuláš Stupka

1538- městský špitál v Rakovníku

1738 Rozina Přibíková

1833-1841 Jan Hauner

1930 Václav Nágl

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  zcela přestavěn – bez historické hodnoty
  08 2018
  • dochovány hospodářské části
  venkovský
  mlýn na potoku (50 - 1000 l/s)
  mlýnice a dům samostatné budovy
  • historizující a architektura druhé pol. 19. století
  • 1945 – současnost
  zděná
  jednopatrový
  Z původního mlýna zbyla pouze stodola, zbytek je novostavba
    • zcela bez technologie aj.
    Žádná položka není vyplněna
    Zaniklý
    • pila
    Pila uvedena na mapě II. vojenského mapování
    • náhon
    Mlynář směl při malé vodě prkénce čtyř prstův zvýši na prah přiložiti. Při cídění strouhy mělo se bláto metati na stranu lišanskou.
    Typvodní kolo na vrchní vodu
    StavZaniklý
    Výrobce
    Popis1930: 1 kolo na svrchní vodu, hltnost 0,11624 m3/s, spád 4,11 m, výkon 4,14 HP
    Typvodní kolo na vrchní vodu
    StavZaniklý
    Výrobce
    Popis1930: 1 kolo na svrchní vodu, hltnost 0,11624 m3/s, spád 4,11 m, výkon 4,14 HP
    Žádná položka není vyplněna
    Historické technologické prvky
    • jiný přírodní kámen | Počet: 1
    • AutorMinisterstvo financí
     NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
     Rok vydání1932
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněníSešit 01 (Praha), s. 32
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorMinisterstvo financí
     NázevSeznam a mapa vodních děl republiky Československé
     Rok vydání1932
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněníSešit 01 (Praha), s. 32
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorJosef Klempera
     NázevVodní mlýny v Čechách I.
     Rok vydání2000
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněnís. 134
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorFrantišek Levý
     NázevDějiny královského města Rakovníka
     Rok vydání1896
     Místo vydáníRakovník
     Další upřesnění
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje

     Žádná položka není vyplněna

     Základní obrázky

     Historické mapy

     Současné fotografie - exteriér

     Současné fotografie - technologické vybavení

     Vytvořeno

     27.8.2018 16:51 uživatelem doxa (Jan Škoda)

     Majitel nemovitosti

     Není vyplněn

     Spoluautoři

     Uživatel Poslední změna
     Rudolf (Rudolf Šimek) 1.9.2018 17:49