Non intret molam qui vult vitare farinam.
(latinské přísloví)

Mrázovský mlýn; Prosauer Mühle

Mrázovský mlýn; Prosauer Mühle
13
Mrázov
364 61
Cheb
Mrázov
49° 57' 49.7'', 12° 49' 45.0''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Mrázovský mlýn byl velkým areálem a pro svou architekturu z roku 1830 patří od r. 1958 k chráněným historickým památkám. V současné době bývalý mlýn bohužel chátrá.
Severně od obce za železniční tratí vlevo
Teplá
19963/4 - 950
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Mlýn od počátku v majetku kláštera v Teplé

1577 Niklas Flassa (Flessa, +1599)

1599 syn Veit Flassa

1593 Ondřej Schneider

1604 syn Šimon Schneider (+19.2.1648), manž. Markéta

1618 Mikuláš Schneider  (+28.2.1688)

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

1685 Šimon Schneider

Ondřej Schneider (+10.12.1710), manž. Markéta Nadlerová (+18.10.1704) z Mrázova

1711 opat Raimund II. Schimanovský rozhodl o emfyteutickém odprodeji mlýna

mlýn zakoupil Kryštof Hanicka (13.2.1659-11.11.1734), m. Marie Alžběta (1662-16.2.1651), mlynář v Röhrově mlýně u Tisové

1734 syn Ferdinand Hanicka (1708-9.2.1778), manž. Anna Marie (1708-14.5.1783) z Kamenného mlýna u Teplé

1770 syn Karel Hanicka (24.6.1742-16.1.1785), m. Marie Alžběta Dithová z Ovesných Kladrub

1785 vd. Marie Alžběta oo Jan Giesinger ze Žižkova mlýna u Ovesných Kladrub

1810 Jan Karel Hanicka (4.9.1783-10.10.1843, syn Karla Hanicky), m. Anna, dc. Josefa Rödlicha

Roku 1829 byl mlýn rozšířen a modernizován a byla přistavěna pila.

1843 mlýn zdědila dc. Barbora (10.9.1812-21.7.1885), 21.1.1839 oo Antonín Schwarz (18.7.1814-24.1.1880), syn Josefa Schwarze za Zapfova mlýna čp. 4

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský
 • Vrchnostenský

1878 syn Jan Nep. Schwarz (15.5.1843-12.6.1922), manž. Aloisie (3.11.1849-22.6.1912), dc. koželuha Norberta Wollraba z Teplé

Hospodářský typ mlýna
Námezdní

1918 syn Jindřich Schwarz (6.10.1882), 12.10.1920 oo Terezie, dc. Josefa Simona z Nové Vsi čp. 148

Hospodářský typ mlýna
Námezdní

1930 Jindřich Schwarz

1934 mlýn přestavěl pro hospodářské účely a instaloval turbínu a dynamo

 

Nad vchodem je uvedeno jméno posledního majitele - Heinricha Schwarze. 

V roce 1945 se národním správcem Mrázovského mlýna stal František Kašpar.

1946 Schwarzovi odsunuti

Mlýn sloužil pro potřeby místního JZD, začal chátrat

V roce 1958 se stal mlýn památkově chráněným objektem. Památkový katalog uvádí, že budova mlýna s klasicistně pojatou fasádou je z hlediska historického, architektonického a památkového ojedinělou stavbou svého druhu v širokém regionu Tepelska a jižní části Karlovarska.

V roce 1968 památkový katalog uvádí, že krytina je vadná a omítka silně poškozená.

Mlýn byl v té době ve vlastnictví Státního statku.

Dle svědectví místního pamětníka zde bylo ještě v druhé polovině 80. let vodní kolo. (VF)

Od 90. let je objekt ve správě Pozemkového fondu a za tu dobu ještě dále chátral. 

V roce 2004 se píše v památkovém katalogu, že " vlivem dlouhodobé neúdržby objekt v havarijním stavu, vyžaduje celkovou obnovu, interiéry zabezpečeny, okolí neudržováno". Je uvedeno, že jde o objekt bez využití, severní část údajně obývána.

V roce 2008 nechal Pozemkový fond alespoň opravit střechu. Náhon je z větší části zasypaný.

 

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Schwarz
 • Flassa
 • Flessa
 • Schneider
 • Hanika
 • Hanicka
 • Giesinger
 • Kašpar

Historie mlýna také obsahuje:

1577 Niklas Flassa (Flessa)

1590 Veit Flassa

1593-1604 Ondřej Schneider

1604-1618 Šimon Schneider

1618 Mikuláš Schneider

1685 Šimon Schneider

-1710 Ondřej Schneider

1711-1734 Kryštof Hanicka

1734-1770 Ferdinand Hanicka

1770-1785 Karel Hanicka

1785-1810 Jan Giesinger

1810-1843 Jan Karel Hanicka

1843-1878 Antonín Schwarz

1878-1918 Jan Nep. Schwarz

1918-1946 Jindřich Schwarz

1946- František Kašpar

 

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  dochován bez větších přestaveb
  10 2015
   venkovský
   mlýn na malé řece (1000 – 7000 l/s)
   mlýnice a dům pod jednou střechou, avšak dispozičně oddělené
   • klasicismus do roku 1850
   zděná
   jednopatrový
   Původně 1 kamenná a 2 dřevěné budovy, v 18. stol. 1 kamenná a 4 dřevěné, 19. stol. pouze kamenné budovy - hospodářský dvůr, obytná budova, hostinec a mlýn.
   Skládal se z obdélníkové hlavní jednopatrové budovy, s rustikovaným přízemím a pilastry členěným patrem; dole je síň s pruskými klenbami , nahoře plochostropé místnosti, střecha a štíty byly kryty břidlicí. Nad půlkruhovitými zasklenými vstupy byly plošné vázy. K jižnímu průčelí mlýna je připojena stavba pro hnací zařízení , přizdobená pilovitým štítem.
   Na základním kameni ve sklepě vytesán nápis: " 1829 den 4. September zum Bau angefängt worden von Karl und Anna Hanika" (4.9.1829 zahájena stavba Karlem a Annou Hanikovými)
   1934 Jindřich Schwarz přestavěl pro hospodářské účely, přistavěl kůlny a stodolu, zmodernizoval chlévy, upravil plochu dvora
   Jedna budova již zbořena, hospodářské budovy v havarijním stavu
   • plastická omítková výzdoba fasád a štítů
   • dveře
   • okno
   • umělecké prvky (sochy, malby, reliéfy)
   • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
   • náhrobky, pamětní desky
   • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
   • zcela bez technologie aj.
   Žádná položka není vyplněna
   Zaniklý
   • pila
   • výroba elektrické energie
   • náhon
   Před instalací turbín hladina v náhonu zvýšena na výškový přepad 5,5 m
   Typvodní kolo na vrchní vodu
   StavZaniklý
   Výrobce
   PopisZpočátku 2 vodní kola na čelní stěně hlavní budovy, v 18. stol. postavena 4. dřevěná budova, v ní instalováno 3. kolo
   3. kolo zůstalo až do roku 1946, pohánělo mlecí zařízení v spodní mlýnici
   Typvodní kolo na vrchní vodu
   StavZaniklý
   Výrobce
   PopisZpočátku 2 vodní kola na čelní stěně hlavní budovy, v 18. stol. postavena 4. dřevěná budova, v ní instalováno 3. kolo
   3. kolo zůstalo až do roku 1946, pohánělo mlecí zařízení v spodní mlýnici
   Typturbína Francisova
   StavZaniklý
   PopisInstalována poč. 20. stol. namísto 2 kol na hlavní budově
   1930: 2 turbíny Francis
   1) hltnost 0,146 m3/s, spád 5,5 m, výkon 8,2 HP
   2) hltnost 0,29 m3/s, spád 5,22 m, výkon 12,1 HP
   Typdynamo
   StavZaniklý
   Popis
   Typdynamo
   StavZaniklý
   Popis
   Historické technologické prvky
   AutorKlempera, Josef
   NázevVodní mlýny v Čechách IX
   Rok vydání2005
   Místo vydánínakladatelství Libri Praha
   Další upřesněnístr. 254 - 255
   Odkaz
   Datum citace internetového zdroje
   AutorKlempera, Josef
   NázevVodní mlýny v Čechách IX
   Rok vydání2005
   Místo vydánínakladatelství Libri Praha
   Další upřesněnístr. 254 - 255
   Odkaz
   Datum citace internetového zdroje
   AutorMAS Náš region Teplá
   NázevMrázov
   Rok vydání2010 - 2011
   Místo vydání
   Další upřesněníinternet
   Odkazwww.geotrips.eu/tracks/3151/cs/pdf/14-mrazov.pdf
   Datum citace internetového zdroje5.9.2018
   AutorNárodní památkový ústav
   NázevPamátkový katalog Mrázov vodní mlýn
   Rok vydání
   Místo vydání
   Další upřesnění
   Odkaz
   Datum citace internetového zdroje
   AutorLuděk Jaša
   NázevMlýny Slavkovského lesa 3.
   Rok vydání2021
   Místo vydáníBřezová
   Další upřesněnís. 25-41
   AutorMinisterstvo financí
   NázevSeznam a mapa vodních děl RČS
   Rok vydání1932
   Místo vydáníPraha
   Další upřesněnísešit 05 (Cheb), s. 36

   Žádná položka není vyplněna

   Základní obrázky

   Historické mapy

   Historické fotografie a pohlednice

   Současné fotografie - exteriér

   Současné fotografie - exteriér - detaily stavebních prvků

   Současné fotografie - interiér - detaily stavebních prvků

   Současné fotografie - vodní dílo

   Současné fotografie - technologické vybavení

   Vytvořeno

   5.9.2018 21:21 uživatelem eva48 (Eva Nesnídalová)

   Majitel nemovitosti

   Není vyplněn

   Spoluautoři

   Uživatel Poslední změna
   Rudolf (Rudolf Šimek) 6.9.2018 21:10
   doxa (Jan Škoda) 2.6.2023 11:47
   Ringo (Vladimír Forejt) 15.3.2022 19:51