Pomalu melou mlýny.
(německé přísloví)

Stiersův, Býčí, Červený mlýn; Stiersmühle

Stiersův, Býčí, Červený mlýn; Stiersmühle
44
Klášter Teplá - Křepkovice
364 61
Cheb
Klášter Teplá
49° 57' 4.8'', 12° 53' 4.3''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Mlýn byl zakoupen klášterem v Teplé v roce 1588, v r. 1736 byl přestavěn. V r. 1908 byl zmodernizován, pohon byl přes vodní turbínu, a přes transmisi se pohánělo mlýnské kolo. Brzy poté byl pohon mlýna převeden na elektřinu. Po 2. svět. válce byl mlýn premonstrátům zabaven a v 60. letech ho koupil soukromník. Díky němu jsou budovy mlýna v poměrně dobrém stavu. Obytná budova dále slouží k bydlení a v prostorách mlýnice je provozována dřevovýroba.
Polosamota severně od Křepkovic
Teplá
nepřístupný

Historie mlýna obsahuje událost z období:

Mlýn byl zakoupen roku 1588 opatem Zimmerhacklem od jakéhosi Valentina Lehnerta pro klášter za 2 400 kop.

Jan Stiers (1555-11.11.1642), m. Walburga (+27.12.1670)

1597-1600 nájemce Šimon Angerle

 

Události
 • První písemná zmínka o existenci vodního díla
 • Vznik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
 • Poddanský
 • Vrchnostenský

1621-1622 Karel Angerle s manž. Walburgou

Michal Schneider (+2.2.1648), na mlýně zachycen již 1608

1660 Šimon Schneider (+6.11.1673), 6.11.1663 2. oo Kateřina, dc. Jakuba Wollraba ze Zapfova mlýna

1673 syn Šimon Schneider ml.

1678 bratr Jan Schneider (26.3.1660), m. Kateřina (+25.8.1682), 1683 2. oo Ema (+10.8.1712)

1718 František Karel Schneider (30.8.1702-23.10.1760), m. Františka

Roku 1736 za opata Šimanovského byl mlýn přestavěn.  Mlýn byl také nazýván Býčí nebo Červený.

1768 Jan Baltazar Schneider (23.4.1746), 1770 oo Kateřina z Teplé 

1811 Antonín Schneider (4.9.1784), 25.2.1811 oo Markéta Martinová (*1766), vdova po mlynáři

1820 Josef Scharf, syn mynáře Václava Scharfa z Röhrenmühle v Račíně (zaniklá ves u Úterý), 1820 oo Ema, dc. Tomáše Scona, domkáře z Dirschu čp. 29

1837 Jan Hellmer, syn mlynáře Prokopa Hellmera z Tauglerova mlýna v Čerňovicích čp.30, 2. m. Marie Anna, dc. Josefa Tischlera ze Šafářských Domků čp. 8, který ve zdejším mlýně pracoval jako kočí

syn František Hellmer (22.10.1817-7.8.1905), m. Markéta Pfrognerová ze Šafářských Domků čp. 15

Hospodářský typ mlýna
 • Vrchnostenský

Karel Boromejský Helmer (17.2.1842-9.5.1913), m. Alžběta (1843-13.6.1891), dc. domkáře Václava Heidla z Křepkovic čp. 8

1885-1895 syn Eduard Helmer (26.3.1866), m. Josefa Schusterová z Kláštera Teplá, 1895 si pronajali Zapfův mlýn

1895 bratr Karel Helmer (1.5.1871-30.3.1925), 7.2.1899 oo Aloisie, dc. Ondřeje Schotta, rolníka ze Zahrádky čp.9

Stierův mlýn se připomíná jako rodiště tepelského opata Jana Křtitele Helmera (2.1.1864-4.6.1944), který 1884 ve věku 20 let vstoupil do tepelského kláštera, přijal řádové jméno Gilbert a po studiích teologie v rakouském Innsbrucku přijal 28.7.1889 kněžské svěcení. 1900 byl tepelskou kapitulou zvolen 49. opatem a ve funkci setrval až do své smrti 1944, zasloužil se zejména o výstavbu novobarokního traktu s velkolepou knihovnou.  Původ opata Gilberta Johanna Helmera, Abbas Teplensis - dokazuje krásný prvek ve štítě mlýnského stavení, tj. kamenný reliéf se znakem kláštera Teplá /trojí paroží/ a iniciály GJH,AT,1908.

Právě opat Helmer nechal roku 1908 mlýn zmodernizovat. Na svou dobu to byl pokrokově vybavený mlýn. Pohon byl na vodní turbínu a přes transmisi se pohánělo mlýnské kolo. Voda byla přiváděna z nedaleké říčky Teplé. Brzy byl pohon mlýna převeden na elektřinu. Ve mlýně byly přes řemeny poháněny všechny  pohyblivé části mlecího zařízení.

 

Události
 • Významná osobnost či událost spojená s mlýnem

1930 Aloisie Helmerová

1931 Karel František Helmer (18.5.1903)

1946 Karel Helmer a jeho matka Aloisie odsunuti
Po válce byl mlýn premonstrátům zabaven. Tím mletí skončilo. 

Události
 • Zánik mlynářské živnosti
Hospodářský typ mlýna
Obchodní

V 60. a 70. letech tu hospodařily státní statky a šrotovalo se zde krmné obilí. Avšak vnitřní zařízení postupně mizelo nebo se ničilo. Po mlecím zařízení tu zbyl mlýnský kámen, ležící u vchodu stavení, turbína a zbytek náhonu. Od roku 1960 tu bydlí soukromý majitel a mlýn je také jeho vlastnictví, díky němu jsou budovy v dobrém stavu. V prostorách bývalé mlýnice si majitel zřídil malou dřevovýrobu. 

1989 mlýn privatizován, slouží nadále jako obydlí a truhlářská dílna

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Lehnert
 • Stiers
 • Angerle
 • Angerl
 • Schneider
 • Scharf
 • Hellmer
 • Helmer

Historie mlýna také obsahuje:

-1588 Valentin Lehnert

1588-1945 Premonstrbátský klášter v Teplé

nájemci:

Jan Stiers 

1597-1600  Šimon Angerle

1621-1622 Karel Angerle 

-1660 Michal Schneider 

1660-1673 Šimon Schneider 

1673 Šimon Schneider ml.

1678-1718 Jan Schneider 

1718-1768 František Karel Schneider 

1768-1811 Jan Baltazar Schneider 

1811-1820 Antonín Schneider 

1820-1837 Josef Scharf

1837 Jan Hellmer

František Hellmer

-1885 Karel Boromejský Helmer 

1885-1895  Eduard Helmer 

1895-1925 Karel Helmer

1925-1931 Aloisie Helmerová

1931-1946 Karel František Helmer

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  dochován bez větších přestaveb
  09 2018
   venkovský
   mlýn na malé řece (1000 – 7000 l/s)
   mlýnice a dům samostatné budovy
   • raná moderna do roku 1920
   zděná
   vícepodlažní
   Velká kamenná obytná mlýnice a dvě, později 3 dřevěná hospodářská stavení (stáje, stodola ad.), postupně přestavovaná na kamenná resp. cihlová.
   • zdobený zděný štít
   • dveře
   • okno
   • umělecké prvky (sochy, malby, reliéfy)
   • epigrafické památky (nápisy, datování aj.)
    • zcela bez technologie aj.
    Žádná položka není vyplněna
    Zaniklý
    • výroba elektrické energie
    • mletí surovin
    Dochovaný
    • dřevoobráběcí dílna
    • náhon
    • lednice
    Náhon zasypán a zaorán, zachován jen malý zbytek před objektem. Patrné zbytky lednice.
    Typvodní kolo na vrchní vodu
    StavZaniklý
    Výrobce
    Popispůvodně 2 kola o prům. 5,5 a 3 m
    Typvodní kolo na vrchní vodu
    StavZaniklý
    Výrobce
    Popispůvodně 2 kola o prům. 5,5 a 3 m
    Typturbína Francisova
    StavZaniklý
    Výrobce
    Popisinstalována koncem 20. let
    1930: 1 turbína Francis, hltnost 0,376 m3/s, spád 3,8 m, výkon 11,5 HP
    Typelektrický motor
    StavZaniklý
    Výrobce
    Popis
    Typelektrický motor
    StavZaniklý
    Výrobce
    Popis
    Typdynamo
    StavZaniklý
    Popis
    Historické technologické prvky
     AutorKlempera, Josef
     NázevVodní mlýny v Čechách IX
     Rok vydání2005
     Místo vydánínakladatelství Libri Praha
     Další upřesněnístr. 255 - 256
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     AutorKlempera, Josef
     NázevVodní mlýny v Čechách IX
     Rok vydání2005
     Místo vydánínakladatelství Libri Praha
     Další upřesněnístr. 255 - 256
     Odkaz
     Datum citace internetového zdroje
     Autorneznámý
     NázevCyklotrasy Karlovarský kraj
     Rok vydání2010 - 2011
     Místo vydání
     Další upřesněníinternet
     Odkazhttps://www.kr-karlovarsky.cz/cyklo/cyklotrasy/marianske-lazne/Stranky/Popis_2212.aspx
     Datum citace internetového zdroje7.9.2018
     AutorSikyta, Adam; Rajčan, Adam; Steinic, Jan; Kudera, Tomáš; Švarc, Karel
     NázevVývoj mikroregionu Klášter Teplá, dokumentace zaniklých prvků krajiny
     Rok vydání2004
     Místo vydáníSoukromé reálné gymnázium Přírodní škola, o.p.s.
     Další upřesněníinternet
     Odkazwww.archiv.prirodniskola.cz/expedice/tepelsko2004/zanikle-prvky-krajiny-04.pdf
     Datum citace internetového zdroje7.9.2018
     AutorMinisterstvo financí
     NázevSeznam a mapa vodních děl Republiky československé
     Rok vydání1932
     Místo vydáníPraha
     Další upřesněnísešit 05 (Cheb), s. 36
     AutorLuděk Jaša
     NázevMlýny Slavkovského lesa 3.
     Rok vydání2021
     Místo vydáníBřezová
     Další upřesněnís. 46-60

     Žádná položka není vyplněna

     Základní obrázky

     Historické mapy

     Plány - stavební a konstrukční

     Historické fotografie a pohlednice

     Současné fotografie - exteriér

     Současné fotografie - vodní dílo

     Vytvořeno

     7.9.2018 22:48 uživatelem eva48 (Eva Nesnídalová)

     Majitel nemovitosti

     Není vyplněn

     Spoluautoři

     Uživatel Poslední změna
     Rudolf (Rudolf Šimek) 13.9.2018 20:14
     doxa (Jan Škoda) 4.6.2023 16:00