Když mlýn nemá vodu, přestane mlít.
(německé přísloví)

mlýn U Pařezů, Psíkův mlýn

mlýn U Pařezů, Psíkův mlýn
154
Nový Knín
262 03
Příbram
Nový Knín
49° 48' 9.4'', 14° 18' 35.6''
Mlýn bez funkčního vodního motoru
Původně Psíkův mlýn. Mlýn je dnes oddělen od cesty nepřístupným pozemkem. Mlýn není v letních měsících takřka vidět.

asi 5km od kostela sv. Mikuláše
Kocába
nepřístupný

Obecná historie:

1673 · Zemřel Matěj Psík vlastník novoknínského mlýna č. 109. Po jeho smrti byla vlastnicí Susana Semelková. Píše se, že tento mlýn míval dvě kola, nyní je opuštěný a pouze tříslo tluče. ·

V r. 1666 majitel Pavel Psík, před ním Jan Psík uvádí se, že mlýn býval na 3 kola, nyní že má 2 kola a při něm že jest pila a rybník na kopy násady. V r. 1704 byl majitelem Ondřej Psík platil za 1 zl a 2 složení z nichž jedno mele a druhé bylo poroucháno. V rodu Psíků mlýn tento držen velmi dlouho, později prodán a pak často měnil majitele v r. 1912 v majetku manželů Josefa a Anny Pařezovi. Mlýn patřící vdově Viktorii Pařezové byl od ledna až do 20. dubna 1941 vyřazen z provozu. Nejdřív následkem mrazů a pak díky povodni. V r. 1944 jsou psáni jako majitel mlynář Syrový. 

9. července 1926 se o 3. hodině odpolední přihnaly od severovýchodu mraky a vzápětí se rozzuřila nad krajem bouře. Blesk za bleskem, pravá průtrž mračen a spousta krup – to vše děsilo lidi po několik hodin. Kocába se změnila v prudký dravý proud. Na těch místech, kde již byla říčka regulována, ochránila občany od větších škod, ale tam, kde ještě nebyla, ukázala se ničivá síla vody v hrozném měřítku. V délce asi tří kilometrů a v šíři až 150 metrů rozlily se vody Kocáby po všech lukách a polích. Mlýny Aixnerův (Tesárkův) a Dezortův byly po několik hodin v nebezpečí a jen usilovná práce majitelů, aby voda nevnikla do mlýnů, je uchránila. U mlýna pana Pařeze však síla vody zvítězila. Kocába protrhla hráze břehu, přelila se na obecní cestu a přes noc vytvořila si v ní nové koryto. Před mlýnem se utvořilo velké jezero, z něhož vynikalo pouze stavení jako ostrov. Voda vnikla do sklepů i do mlýnice a zničila zde valnou část strojů. Teprve 12. července, když konečně vody o něco opadly, mohli obyvatelé mlýna docílit spojení z ostatními obyvateli. Voda se zde však držela po celý měsíc a znemožňovala průjezd povozy. Z Lečic do Knína se nedalo touto cestou vůbec dostat, leda po nesjízdných stráních. Škody v té době dosáhly několika set tisíc korun. Louky mlynáře Pařeza byly zaneseny bahnem a pískem. Seno z luk sklidila Kocába a úroda na polích nebyla žádná. Ve Starém Kníně, kde Kocába nebyla zregulována, byly zaplaveny všechny zahrady, voda vnikla do všech stavení a zanesla je bahnem. Na mnohých místech, zvláště pod Novým Knínem, byly břehy servány a stromy přelámány. Voda vystoupila 2 až 2 ½ metrů nad normál. Bouřkou byl zničen státní telefon a telegraf.


Historie mlýna obsahuje událost z období:

1840 František Mrskoš

1887 jako pachtýř zde mlel Antonín Paukner

Hospodářský typ mlýna
Námezdní

Příjmení mlynářů působících na mlýně:

 • Paukner
 • Pařez
 • Mrskoš
 • Psík
 • Syrový

Historie mlýna také obsahuje:

1666 Pavel Psík

1673 Matěj Psík

1704 Ondřej Psík

1840 František Mrskoš

1887 Antonín Paukner (pachtýř)

1930 - František Pařez (RR)

1939 - Viktorie Pařezová (RR)

1944 Syrový

Mlýn je vyobrazen na:

Předměty spojené s osobou mlynáře a provozu:

  05 2012
       Žádná položka není vyplněna
        PopisV r. 1930 zde byla Francisova turbína, průtok 0,35 m3/s, spád 3,04, výkon 10,64 k.
        PopisV r. 1930 zde byla Francisova turbína, průtok 0,35 m3/s, spád 3,04, výkon 10,64 k.
        Žádná položka není vyplněna
        Historické technologické prvky
        AutorMinistersto financí
        NázevSeznam a mapa vodních děl republiky československé
        Rok vydání1932
        Místo vydání
        Další upřesnění
        Odkaz
        Datum citace internetového zdroje
        AutorMinistersto financí
        NázevSeznam a mapa vodních děl republiky československé
        Rok vydání1932
        Místo vydání
        Další upřesnění
        Odkaz
        Datum citace internetového zdroje

        Žádná položka není vyplněna

        Základní obrázky

        Historické mapy

        Historické fotografie a pohlednice

        Současné fotografie - exteriér

        Vytvořeno

        5.1.2013 11:27 uživatelem Mach Tom (Petr Kadlec)

        Majitel nemovitosti

        Není vyplněn

        Spoluautoři

        Uživatel Poslední změna
        Rudolf (Rudolf Šimek) 6.1.2013 20:48
        Radomír Roup 15.6.2018 18:17
        doxa (Jan Škoda) 16.5.2022 11:59