Neudrží žádnou mouku v hubě.
(německé rčení)

Požadavek na doplnění karty