Kdo se nechceš zaprášit, ostávej mimo mlýn.
(německé přísloví)

Databáze obrázků vodních mlýnů

Zobrazit filtr
Vyhledávání
« 1 2 3 4 826 1650 2475 3299
Počet obrázků v databázi: 165113
Podvohařský, Řejvodův mlýn »

Pohled na mlýn od potoka, 2007, © Šimek

Podvohařský, Řejvodův mlýn »

pohled na severní průčelí, 2007, © Šimek, (Prvky na obrázku: okno, zdobený zděný štít)

Satranův mlýn »

Celkový pohled na areál mlýna od JV, 2010, © Jan Pešta

Satranův mlýn »

Mlýnice - pohled od JZ, 2010, © Jan Pešta

Gahmühle »

Celkový pohled na areál mlýna od JV, 2011, © Jan Pešta

Gahmühle »

Dvorní strana mlýnice, 1999, © Jan Pešta

Podvohařský, Řejvodův mlýn »

Pohled na areál mlýna z jihu, 2011, © Šimek

Podvohařský, Řejvodův mlýn »

normální znamení umístěné v severozápadním nároží mlýna, 2007, © Šimek, (Prvky na obrázku: normální znamení)

Podvohařský, Řejvodův mlýn »

Pohled na jižní štít mlýna s namalovanými slunečními hodinami, 2007, © Šimek, (Prvky na obrázku: malovaná výzdoba fasád a štítů)

Podvohařský, Řejvodův mlýn »

Pohled na mlýn od západu, 2007, © Šimek

Podvohařský, Řejvodův mlýn »

Okénko do mlýnice v západní podélné stěně mlýna, 2011, © Šimek, (Prvky na obrázku: okno)

Podvohařský, Řejvodův mlýn »

Pohled na mlýn ze severu, v pravé části obrázku v terénu patrná akumulační nádrž, 2007, © Šimek, (Prvky na obrázku: zdobený zděný štít)

Podvohařský, Řejvodův mlýn »

Pohled na hlavní vchod do mlýna. Ve spodní části okna kovová oka na zavěšení šoupačky., 2007, © Šimek, (Prvky na obrázku: vyskladňovací otvor)

Podvohařský, Řejvodův mlýn »

Světlík nad hlavními dveřmi do mlýnice s dvojjazyčným nápisem na plechové ceduly., 2007, © Šimek, (Prvky na obrázku: okno, epigrafické památky (nápisy, datování aj.))

Podvohařský, Řejvodův mlýn »

Pohled do krovu., 2007, © Šimek, (Prvky na obrázku: krov)

Podvohařský, Řejvodův mlýn »

Akumulační nádrž na sever od mlýna, 2007, © Šimek

Podvohařský, Řejvodův mlýn »

Zhlaví vazného trámu mlýnské hranice, 2007, © Šimek, (Prvky na obrázku: mlýnská hranice)

Podvohařský, Řejvodův mlýn »

Pohled do prostoru pod mlýnskou hranicí, 2007, © Šimek, (Prvky na obrázku: transmise, řemenice, převody)

Panský mlýn »

Pohled na mlýn od severovýchodu, 2005, © Šimek

Panský mlýn »

Pohled na mlýn od západu, 2005, © Šimek

Panský mlýn »

I. vojenské mapování, 1764 - 68, © viz oldmaps.geolab.cz

Panský mlýn »

Národní archiv, 1. oddělení, fond Indikační skici, sign. Prách 213, 1830, © Indikační skica, výřez

Panský mlýn »

Nejstarší fotografie, v popředí Antonín Řezníček se ženou, vzádu dcera, uprostřed František a vpravo syn Antonín, nedatováno, © autor neznámý

Panský mlýn »

František Řezníček s manželkou a služebnou, nedatováno, © autor neznámý

Panský mlýn »

František Řezníček s druhou ženou a dětmi Františkem a Marií, nedatováno, © autor neznámý

Panský mlýn »

Pohled na mlýn a pivovar. Meziválečný letecký snímek, nedatováno, © autor neznámý

Panský mlýn »

Rozebírání chlévů před mlýnem panem Pechkem., nedatováno, © autor neznámý

Panský mlýn »

Rodina mlynáře Řezníčka se služebnou, nedatováno, © autor neznámý

Panský mlýn »

Inventarizace lidové architektury, 1982, © autor neznámý

Panský mlýn »

Pohled na mlýn od severozápadu. Lednice přestavěná na turbínový domek s kašnou. Zcela vlevo ještě prádelna, 2008, © Šimek

Panský mlýn »

Pohled na mlýn z jihu, 2009, © Pešta

Panský mlýn »

Pohled na z části roubenou stodůlku, 2008, © Pešta

Panský mlýn »

Rámové dveře vedoucí do mlýnice, 2008, © Šimek, (Prvky na obrázku: dveře)

Panský mlýn »

Obtisk barokního zámku na dveřích do mlýnice, 2008, © Šimek, (Prvky na obrázku: dveře)

Panský mlýn »

Deskové dveře zdoben rytím. Dveře vedou na mlecí podlahu, 2008, © Šimek, (Prvky na obrázku: dveře)

Panský mlýn »

Detail esíčkového závěsu dveří vedoucích na mlecí podlahu, vlevo otvor pro zasunutí závory, 2008, © Šimek, (Prvky na obrázku: dveře)

Panský mlýn »

Litinová cedule Union České Budějovice, 2012, © Šimek, (Prvky na obrázku: značka výrobce na vodním motoru)

Panský mlýn »

Plechová dvířka vedoucí k ústí chlebové pece, 2008, © Šimek

Panský mlýn »

Ústí chlebové pece, 2007, © Šimek

Panský mlýn »

Kachlový sporák v kuchyni. Za sporákem hmota chlebové pece, 2007, © Šimek

Panský mlýn »

Schodiště ze mlýnice na mlecí podlahu, 2008, © Šimek, (Prvky na obrázku: schodiště)

Panský mlýn »

Dvoje dveře z mlecí podlahy do obytných místností, 2008, © Šimek

Panský mlýn »

Pohled na barokní krov z roku 1780, 2008, © Pešta, (Prvky na obrázku: krov)

Panský mlýn »

Detail krovu mlýna., 2008, © Šimek, (Prvky na obrázku: krov)

Panský mlýn »

Nápis na krovu., 2008, © Pešta

Panský mlýn »

Pohled na rozpadlý náhon, 2008, © Pešta, (Prvky na obrázku: náhon)

Caisův, Pernerův mlýn »

Pohled na mlýn z hráze., 2011, © Matějíček

Caisův, Pernerův mlýn »

Pohled na mlýn od jihozápadu., 2006, © Pešta

Feldekův, Svárovský mlýn; Zabarnowsky, Swarower Mühle, »

Pohled na mlýn z východu., 2011, © Šimek

Feldekův, Svárovský mlýn; Zabarnowsky, Swarower Mühle, »

Pohled na mlýn z jihu., 2011, © Matějíček

« 1 2 3 4 826 1650 2475 3299